Inovativní technologie proznovuvyužití vody a jejich demonstrace v reálných aplikacích

Projekt „Inovativní technologie pro znovuvyužití vody a jejich demonstrace v reálných aplikacích“ s pracovním názvem DEMOWARE byl řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie v letech 2014 – 2016.

Demonstrace inovativních technik a schémat znovuvyužití v rámci projektu se skládá z: inovací membránových technologií pro znovuvyužití vody, inovací technologií v čištění půdy, inovací částečné desinfekce, inovativních schémat znovuvyužití v zemědělství, inovativních přístupů pro znovuvyužití nutrientů a recyklaci. Aplikace byly rozděleny do následujících sektorů: omezená a neomezená závlaha, aplikace v zemědělství, průmyslové znovuvyužití, městské znovuvyužití (rekreace, splachování toalety), znovuvyužití vody k nepřímému požití. Technologie čištění byly prezentovány celou řadou od běžných technik až po high-tech technologie: biologie, desinfekce/filtrace, pokročilé oxidační procesy, mikrofiltrační membránové procesy, ultrafiltrační membránové procesy, reverzní osmóza. DEMOWARE projekt spojuje deset reprezentativních testovacích míst pro znovuvyužití vody (devět existujících a jednu, která shrnuje a koncentruje výstupy projektu) napříč Evropou a Izraelem. Tato testovací místa byla situována v oblastech s nedostatkem vody a byly vybrány k vykreslení aplikací pro znovuvyužití vody.

Koordinátorem projektu je španělské technologické centrum CTM, které koordinuje 27 malých a středních podniků, soukromých i veřejných výzkumných institucí, univerzit, konzultačních společností až po provozovatele čistíren odpadních vod a úpraven vod z Velké Británie, Francie, Německa, Španělska, Itálie, Švýcarska, Belgie, České Republiky a Izraele.
ASIO je v projektu zodpovědné za návrh a dodávku poloprovozního anaerobního membránového reaktoru (AnMBR), jehož výstupem je voda pro zavlažování. Na tomto úkolu spolupracujeme s CTM, a švýcarskou univerzitou Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Výstupy projektu DEMOWARE mají za cíl zvýšit schopnost evropských zemí profitovat z bezpečnosti obnovitelných zdrojů a ekonomických výhod schémat znovuvyužití vody, a to bez ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Ambicemi projektu jsou zvýšení dostupnosti a spolehlivosti inovativních řešení pro znovuvyužití vody a vytvoření jednotné odborné shody pro evropský sektor znovuvyužití vody.

DEMOWARE si slibuje vylepšení důvěry v tato schémata jak u provozovatelů, tak u veřejnosti. Výrazný vliv je také očekáván v podpoře kvality a užitečnosti obchodního modelu a cenových strategií s vyústěním ve specifickou příručku s regulačními návrhy určenou ke spolupráci příslušné kontroly a investora.

Diseminační aktivity, které zahrnují rovněž založení asociace pro znovuvyužití vody Water Reuse Europe zajistí, že DEMOWARE zformuje obchodní příležitosti pro evropské dodavatele technologií a připraví prostředí pro validaci a výkonnostní testování technologií a nástrojů. Asociace bude sdružovat odborníky z řad dodavatelů technologií, provozovatelů, výzkumných institucí i jednotlivců, kteří díky získaným informacím pomohou rozšiřovat novodobý trend znovuvyužití vody ke koncovým zákazníkům. Asociace je řízena osmi členy projektu DEMOWARE, kteří prezentují malé a střední podniky, provozovatele vodárenských zařízení a výzkumné instituce. Jedním z výkonných ředitelů je i Ing. Martina Polášková z firmy ASIO.

Asociace Water Reuse Europe má za cíl:

  • zvýšit povědomí veřejnosti o technikách znovuvyužití vody,
  • usnadnit výměnu zkušeností mezi veřejným a soukromým sektorem,
  • podpořit evropské podniky (zejména malé a střední podniky) v jejich snaze produkty pro znovuvyužití vody,
  • propagovat výzkum a inovace technologií na znovuvyužití vody.

Přínosem pro ASIO jsou znalosti, zkušenosti a know-how inovativních technologií pro znovuvyužití vody, jež se kvůli rozšiřujícímu se nedostatku vody v celé Evropě stává velmi zajímavou oblastí. Poptávka po schématech znovuvyužití vody a technikách recyklace nutrientů bude dále narůstat, protože voda, energie i nutrienty se stávají čím dál cennějšími komoditami, a my bychom se tedy měli připravit na nové obchodní příležitosti. Velmi důležitým přínosem jsou také kontakty s prestižními partnery nejen z oboru úpravy vod, čištění odpadních vod nebo odpadového hospodářství.Získejte informace o produktu