Projekt „Aplikace inovované flotace ve vodním hospodářství“ je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu „Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace výzva VIII“ pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024614. Projekt bude probíhat celkem dva roky a to v období od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023.

Prvním z cílů projektu je na základě dlouholetých zkušeností s aplikacemi flotace rozpuštěným vzduchem implementovat vybrané inovativní prvky do poloprovozní jednotky flotace o kapacitě 3 m3/hod. Účelem těchto inovací je dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti technologie. Jednotka bude umístěna v zatepleném kontejneru jako kompaktní řešení pro jednoduchou manipulaci při pilotážích.

Inovovaná technologie bude testována ve dvou různých segmentech vodního hospodářství. První aplikace je zahuštění aktivovaného kalu na komunálních čistírnách odpadních vod s cílem zahuštění kalu na takovou hustotu, která je potřebná pro jeho další úpravu (hygienizace a přímá aplikace kalu). Druhou aplikací je čištění průmyslových odpadních vod v prádelenském průmyslu, které bude zaměřeno na odstranění množství nerozpuštěných látek.

Hlavní výsledky projektu jsou:

  • POLOPROVOZ – Flotace o výkonu 3 m3/h ověřená a odladěná na dvou typech čistírenských provozů
  • UŽITNÝ VZOR – Technické řešení úpravy technologie flotace pro zahušťování kalu

Koordinátorem projektového konsorcia je firma ASIO TECH, spol. s r.o. Dalším členem projektového týmu je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.Získejte informace o produktu