Projekt je zaměřen na dočištění a předčištění vod z komunálních a průmyslových čistíren za účelem recyklace této vody. V ČR a ve světe se pozvolna projevuje nedostatek vody a globální problém se suchem. Přínosem projektu tedy bude úspora vody a recyklace komunální a průmyslové vody, včetně nákladů.

Pro provozovatele komunálních čistíren projekt nabízí potenciál ke znovuvyužití vyčištěné vody např. pro zálivku veřejné zeleně apod. Průmyslovým podnikům projekt nabídne terciální dočištění vody z ČOV nebo přímo vyčištění méně koncentrovaných proudů a samozřejmě úsporu nákladů. U vybraných lokalit bude proveden vodohospodářský audit cílený na úsporu nákladů recyklací vody. Na základě toho budou stanoveny možnosti recyklace vody a ty se laboratorně ověří v malém měřítku na laboratorních membránových jednotkách. Výsledky z testování s laboratorními jednotkami poslouží k typovým návrhům konstrukcí a budou schopny definovat scale-up a základní parametry návrhu dvou pilotních jednotek s tubulárními membránami a trubkovou in-line koagulací. První pilotní jednotka bude na mikrofiltraci a ultrafiltraci a druhá jednotka bude na ultrafiltraci a nanofiltraci. Jednotky budou plně automatické s mechanickým předčištěním 100–300 mikronů a vybavené vyspělými senzory umožňující detailní monitoring provozu přímo u zákazníka za účelem sběru velkých dat. Řídící systém bude schopen data zpracovat a vyhodnotit v globálním kontextu celkových úspor v porovnání se stávající instalací i v daném kontextu inovovaného provozu. Výsledky z testování s těmito jednotkami poslouží k typovým návrhům konstrukcí a budou schopny definovat scale-up a základní parametry návrhu: průtok, tlak, doba filtrace, zpětný proplach, parametry chemického čištění, četnost praní, předpokládané odtokové parametry atd.

Cílem projektu je mít informace a data k návrhu a provozování membránových filtrací s in-line koagulací v provozu.

Součástí řešitelského konsorcia jsou fy AQUA PROCON s. r. o.ASIO, spol. s. r. o.

Projekt Aplikace membránové filtrace s in-line koagulací TH04030332 je řešen s finanční podporou TA ČR.Získejte informace o produktu

  • Mobil:
  • E-mail: