Čištění odpadních vod z akvarijních pěstíren AS-FISH

Photo: Čištění odpadních vod z akvarijních pěstíren AS-FISH

Kontaktní osoby

Photo: Bc. Václav Kučera
Bc. Václav Kučera
Mobil: 602 472 594
E-mail: kucera@asio.cz

Systém AS-FISH (dále jen ČOV) slouží k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod, tedy pro recyklaci sladké akvarijní vody.

V posledních letech se intenzivně rozvíjí potřeba ušetřit náklady a snížit množství spotřebované pitné vody. A právě té se při výměně vody v akváriích spotřebovává značně velké množství. Přitom ale lze již použitou vodu vyčistit a znovu využít, čímž může být dosaženo snížení úspory ve spotřebě nejen vody, ale i energie.

Výhody

  • úspora pitné vody a nákladů na stočné
  • systematický výnos (návratnost 2,5 - 3,5 roků)
  • úspora nákladů na ohřev vody (recyklovaná voda má již požadovanou teplotu)
  • velice kvalitní vyčištěná voda (bez bakterií a zákalu)
  • velice stabilní provoz nezávislý na průběhu zatížení
  • odstraňuje až 99,99 % bakterií a 99,7 % virů
  • rychlá návratnost již za 2,5 až 3,5 roku

Popis zařízení

Systém je řešen jako stavebnice a je možné ho jednoduše kombinovat pro různá zatížení a průtok.

Hlavními kritérii pro návrh systému jsou:
- kvalita / znečištění přitékající vody [mgBSK/l],
- požadované množství vyčištěné vody [l/den].

ČOV pro recyklaci sladkovodních akvarijních vod se skládá z:

- membránové stanice,
          - vlastní membrány, 
          - dmychadla,
          - řídící jednotky,
- polypropylenové nádrže na odpadní akvarijní vodu s kalovým prostorem,
- polypropylenové nádrže na vyčištěnou vodu (může být osazeno do jedné dělené nádrže nebo do více jednokomorových nádrží).

recyklace vod z akvarikních pěstíren

ČOV AS-FISH – typová řada

Základní technické parametry standardně vyráběných nádrží:

ČOV k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod AS-FISH  _ hranaté nádrže

 ČOV akvarijní pěstírny

ČOV k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod AS-FISH  _ válcové nádrže

ČOV akvarijní pěstírny

Nádrže mohou být dle typu dále opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Nádrže v atypických rozměrech je možné vyrobit dle přání zákazníka.

Schéma ČOV AS-FISH _ válcové nádrže

AS-FISH válcové nádrže 

Schéma ČOV AS-FISH _ hranaté nádrže

AS-FISH hranaté nádrže

Pro detailní návrh systému s ohledem na zatížení znečištěnou vodou si vyžádejte „Projekční a instalační podklady“ nebo kontaktujte odpovědného pracovníka firmy ASIO, spol. s r.o.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required