Flotační jednotka AS-FLOT 1 - 10

Photo: Flotační jednotka AS-FLOT 1 - 10

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Michal Šubrt
Ing. Michal Šubrt
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Technologie řady AS-FLOT využívá k tvorbě mikrobublinek speciálně navrženého čerpadla, které při čerpání samovolně nasává vzduch. Tím odpadá nutnost pořízení kompresoru a dalšího příslušenství. Díky tomu jsou jednotky AS-FLOT provozně i energeticky nenáročné a vysoce spolehlivé.

Princip flotace

Princip technologie flotace je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic (pevných či tukových) z kapaliny pomocí mikrobublinek vzduchu. Při flotaci se částice znečištění navazují na mikrobublinky vzduchu a společně jsou vynášeny k hladině, kde vzniká flotační pěna. Tato pěna je následně stahována z hladiny stíracím zařízením. Tento princip je vhodný především pro čištění vod s obsahem tukových látek. Účinnost flotace je zvýšena použitím chemického srážení před flotací.

Použití

 •        masný průmysl
 •        porážka dobytka
 •        zpracování ryb
 •        mlékárny
 •        sýrárny
 •        pivovary
 •        výroba bramborových lupínků           

Výhody

 •        nízké investiční náklady
 •        rychlá instalace
 •        ekonomický provoz
 •        optimální spotřeba koagulantu a flokulantu při maximální účinnosti
 •        vysoká účinnost, spolehlivost a životnost
 •        nízké provozní náklady

Flotační jednotka AS-FLOT _ parametry

Kontejnerové flotační jednotky (kapacita 1-7,5 m3/h)


Flotační jednotky do velikosti AS-FLOT 7,5 je možné dodat v kontejnerové verzi – výrobní řada AS-ISO FLOT. Kontejner je vybaven kompletní nainstalovanou a zapojenou technologií pro předčištění odpadní vody s využitím flotační jednotky. Po napojení potrubních tras mezi podzemními nádržemi a kontejnerovou flotační jednotkou je možné ihned zahájit provoz.Kontejnerová flotační jednotka AS-FLOT

Výhody kontejneru

 • kompaktní technologická jednotka
 • dodání integrované technologie v kontejneru bez nutnosti montáže v místě zabudování
 • vhodné řešení při nedostatku místa v interiérech
 • jednoduchá přeprava
Standardní vystrojení kontejneru

• flotační jednotka včetně příslušenství
• mechanické předčištění
• chemické hospodářství
• el. rozvaděč včetně řídicího systému
   Možnost nadstandardního vystrojení

   • čerpadlo pro odtah flotační pěny
   • připojení dalších el. pohonů do centr. rozvaděče kontejnerové flot. jednotky
   • vystrojení podzemních nádrží (česlový koš, čerpadla, míchadla, tenzometr, ...)

Parametry kontejnerové flotační jednotky AS-ISO FLOT

Návrh předčištění odpadních vod flotací

Flotační jednotka je navrhována jako součást technologie předčištění odpadních vod. Příklad použití flotační jednotky je zobrazen v technologickém schématu.

Odpadní voda je čerpána z čerpací stanice přes mechanické předčištění do akumulační nádrže, kde je homogenizována. Z akumulační nádrže je následně rovnoměrně čerpána přes chemické hospodářství na flotační jednotku. Dávkováním chemikálií se částečně naváže znečištění v odpadní vodě do shluků (tzv. flokulí), které jsou ve flotační jednotce separovány pomocí mikrobublin vzduchu a vyneseny k hladině v podobě flotační pěny.

Flotační pěna a sediment z flotační jednotky jsou svedeny do kalové nádrže. Předčištěná voda je z flotační jednotky vypouštěna do kanalizace nebo na biologické dočištění.

Flotační jednotka AS-FLOT - technologické schéma

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required