Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro

Photo: Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Martin Šrámek
Ing. Martin Šrámek
Mobil: 602 764 906
E-mail: sramek@asio.cz

Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou navrženy na průtok od 1 do 30 m3/den. Tato technologie je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících objektů.

Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Proč používat AS–GW/SiClaro

  • úspora pitné vody nezávisle na dešti
  • krátká doba návratnosti - úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu
  • energeticky málo náročná technologie - velice kvalitní  úprava méně znečištěných vod
  • malé prostorové nároky - použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice
  • využití prověřené membránové technologie
  • omezené zdroje kvalitní pitné vody - ochrana vodních zdrojů a životního prostředí

Využití šedých vod v různých objektech

  • bytové domy - umožňuje výhodně kombinovat využití šedé vody a dešťové vody a dosáhnout větší úspory
  • hotely, wellness centra - velká produkce šedých vod. Spotřeba vody v hotelech se pohybuje od 125 do 200 l/den/host
  • sportovní areály - velké plochy pro zalévání zeleně, které mohou používat vyčištěné šedé vody
  • komerční a průmyslové budovy - velká produkce šedých vod ze sprch a umyvadel, která může být použita např. na splachování toalet

Popis technologie

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot reakční nádrže, kde se voda biologicky čistí. V reakční nádrži je osazen membránový modul, v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu provozní vody. Reakční nádrž je opatřena havarijním přepadem. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

AS-GW/SiClaro

 

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required