Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

Photo: Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Monika Blinková
Ing. Monika Blinková
Mobil: 723 633 048
E-mail: blinkova@asio.cz

Ideální čistírna odpadních vod na ohlášení a pro vypouštění do zásaku.

Čistírna odpadních vod nebo také čistička odpadních vod AS-IDEAL PZV  je ideálním řešením tam, kde potřebujete vypouštět vyčištěné odpadní vody do zásaku. Využití hlavně pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.

AS-IDEAL PZV již není v prodeji. Vyšší verze ČOV najdete pod názvem AS-MONOcomp.

Výhody ČOV AS-IDEAL PZV

 •        „ideální“ ČOV na ohlášení
 •        robustní nádrž
 •        jednoduchá technologie s ověřenou spolehlivostí a účinností
 •        vyřešená problematika kalu
 •        bezkonfliktní odběr vzorku
 •        možnost hygienizace odtoku
 •        možnost využití vyčištěné vody na závlahu
 •        možnost dálkového dohledu nad ČOV
 •        v ceně je jak vstupní komínek, tak i poklop
 •        výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
          
                certifikát AS-IDEAL PZV

Typová řada domovních čistíren vznikla spojením litých nádrží AS-MONA zabezpečujících stabilitu a německé vestavby AS-Klärmax IDEAL zabezpečující vysokou účinnost jako reakce na zpřísnění odtokových parametrů v NV 57/2016 Sb. a v NV 401/2015 Sb.

Popis technologie čištění

AS-IDEAL PZV je aktivační aerobní čistírna odpadních vod. Znečištění je z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy v tzv. SBR reaktoru. Při procesu aerace se využívá jednoduché nádrže a časově řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne. Naopak sedimentační fáze je orientována do nočních hodin, což zohledňuje obvyklý rytmus provozu domu.

 • Fáze I - Aerační fáze během níž dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům, kdy plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy.
 • Fáze II - Sedimentace pak probíhá obvykle v nočních hodinách a zabezpečí sedimentaci vloček tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou.
 • Fáze III - Odtah čisté vody proběhne po sedimentaci, která obvykle trvá 1,5 hodiny. Vyčištěná voda je odtažena do odtokového žlabu nebo nádržky na odběr vzorků  mamutkou.

Tabulka pro navrhování

Poznámka: Standardní výška vstupního komínku je 530 mm a součástí dodávky je i plastový pochůzný poklop s únosností 200 kg.          

ČOV PZV _ AS-IDEAL PZV

Výsledky zkoušky typu – srovnání s PZV

Výsledky zkoušky typu – srovnání s PZV
*V případě návrhu ČOV pro objekty s ubytovacími službami je třeba parametr Ncelk posoudit individuálně.

Obvykle dosahované hodnoty pro kontinuálně obývané objekty jsou zpravidla podstatně nižší než maximální přípustné hodnoty pro vypouštění. Přípustné hodnoty jsou CHSK = 130 mg/l, BSK5 = 30mg/l, NL = 30 mg/l, NH4-N = 20 mg/l, Ncelk = 30 mg/l, Pcelk = 8 mg/l.

Instalace zařízení

Instalace je jednoduchá - nádrž se osadí do výkopu, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými  v chráničce s ovládací skříňkou (dmychadlo, ventily a rozváděč) a ta se připojí na el. energii – 230 V.

Kal

Předností zařízení je vysoká úroveň mineralizace kalu a tedy nízká produkce kalu. Veškerý kal je aerobně stabilizovaný.

Možnosti řešení likvidace přebytečného kalu dle typu ČOV:
- typ SS: další nádrž nebo externí odvodňovací zařízení,
- typ SSC: integrované odvodňovací zařízení (dodávané s čistírnou na přání zákazníka) - odvodněný kal je pak možné kompostovat,
- typ easy přímý odtah kalu z procesu a odvoz na větší komunální ČOV.

Odběr vzorků

V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat do zařízení akumulační nádrž pro odběr vzorků – pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové, prosté – což je výhodnější.

Další možnosti

Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách.
Hygienické zabezpečení s pomocí UV lampy – v případě požadavků hydrogeologa se ČOV dodává s UV lampou.

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit "dávkovačem vodného roztoku živin".

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required