AS-KLARO PZV

Photo: AS-KLARO PZV

Kontaktní osoby

Photo: Vratislav Cibula
Vratislav Cibula
Tel.: 548 428 109
Mobil: 723 633 048
E-mail: cibula@asio.cz

Typová řada domovních čistíren odpadních vod pro 5-50 EO pracující na principu SBR (sekvenční biologický reaktor). ČOV splňují při běžném provozu na odtoku parametry pro bakteriální hodnocení požadované NV 57/2016 a jsou zatříděné v kategorii výrobků PZV.

Použití

 • odpadní vody z domácností, penzionů a hotelů
 • v místech kde je nutné vypouštění do vod podzemních

Výhody

 • mikroprocesorová řídící jednotka šetří spotřebovanou energii a optimalizuje proces čištění
 • technické řešení, které zajišťuje vyrovnání nepravidelných nátoků
 • možnost povolení na ohlášení
 • řídící jednotka s dmychadlem je dodávaná v uzamykatelném kompaktním bloku, který je možné osadit samostatně vedle čistírny nebo do interiéru (např. garáže)
 • menší produkce kalu
 • součástí technologie je zařízení pro srážení fosforu
 • pochůzný poklop
 • teleskopický nástavec vstupního komínku
 • nátok lze umístit i do nástavce
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • samonosná nádrž s dostatečným objemem nádrže pro nitrifikaci a denitrifikaci

 - možnost osazení technologie do stávajících septiků (nutno konzultovat)

Popis technologie

ČOV  AS-KLARO PZV sestává ze dvou stupňů:

1) kalové nádrže s vyrovnávacím prostorem,
2) nádrže, ve které probíhá aktivační proces – tzv. SBR reaktor.

Předřazený kalový prostor s integrovaným vyrovnávacím prostorem plní následující funkce:
- skladování primárního a sekundárního kalu,
- zachycení usaditelných částic a plovoucích částic,
- vyrovnávání nátoku,
- egalizaci – vyrovnání výkyvů v koncentracích nátoku.

Provoz SBR reaktoru je řízen mikroprocesorem, který řídí provoz dmychadla a rozdělení vzduchu pomocí magnetických ventilů. Díky řídící jednotce je dosahováno spolehlivého čištění s minimalizací nákladů za spotřebovanou energii.

Princip SBR
Výrobky AS-KLARO PZV jsou biologické čistírny, které pracují na principu SBR. Čistírna pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje aerobní bakterie. Řídící jednotka automaticky přepíná jednotlivé fáze SBR reaktoru.

Fáze SBR reaktoru:
1) nátok do SBR reaktoru, kde se odpadní voda promíchá s aktivovaným kalem,
2) provzdušňování a míchání reaktoru – biologické čištění,
3) sedimentace, kdy dojde k oddělení aktivovaného kalu od přečištěné vody,
4) odtah vyčištěné vody a vytvoření akumulačního prostoru pro nátok odpadní vody.

 
   

Dále nabízíme provedení technických revizí vodních děl ohlášených podle §15a novely VODNÍHO ZÁKONA zákonem č. 150/2001 Sb. Odborně Způsobilou Osobou (OZO) pověřenou MŽP - http://www.asio.cz/cz/technicke-revize-vodnich-del-ozo

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit "dávkovačem vodného roztoku živin".

Vybrané reference

AS-KLARO PZV 5 , město: Lukovany u Zbýšova CZ, rok: 2013
AS-KLARO PZV 3 Mini, město: Petřvald CZ, rok: 2013
AS-KLARO PZV 5, město: Jehnice u Brna CZ, rok: 2014
AS-KLARO PZV5, město: Pečky u Bezručova CZ, rok: 2014

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required