Čerpací stanice AS-PUMP AmaDS3

Photo: Čerpací stanice AS-PUMP AmaDS3

Kontaktní osoby

Photo: Marek Daněk
Marek Daněk
Tel.: 548 428 104
Mobil: 606 704 275
E-mail: danek@asio.cz

Čerpací stanice odpadních vod  s patentovaným systémem separace pevných látek. Objemné podíly pevných  materiálů zůstávají na sítu, zatím co předčištěné splašky tečou přes čerpadlo do sběrné nádrže. Čerpadlem projde pouze předčištěná odpadní voda.

Zvyšující se nároky na snížení provozních  nákladů,  spolehlivost, optimalizace a vyšší životnost čerpadel, provoz bez zápachu  a možnost jednoduchého servisu  za provozu, to jsou dnes základní požadavky provozovatelů veřejných kanalizačních sítí na čerpací stanice.
Všechny tyto atributy splňuje nejmodernější vystrojení čerpacích stanic technologií se systémem separace pevných látek.

Systém separace je výhodný zejména pro provoz čerpacích stanic na kanalizačních soustavách, kde jsou čerpána:
▪ znečištěná odpadní voda,
▪ znečištěná voda s vysokým podílem pevných látek,
▪ znečištěná voda,
▪ dešťová voda (bez abrazivních částic),
▪ čistá voda.

Výhody

Hospodárnost
Používají se čerpadla s menší průchodností, protože čerpadlo čerpá pouze mechanicky čištěnou odpadní vodu.
Provozní bezpečnost
Patentovaný systém separace pevných látek pracuje spolehlivě a neucpává se. Vnitřek čerpadla je chráněn před hrubými nečistotami. To vede k menšímu opotřebení a výpadkům způsobeným ucpáním. Díky plnému zálohování všech důležitých součástí je možné provádět údržbu čerpadla za provozu, pokud jsou k dispozici uzavírací šoupátka.
Pracovní bezpečnost
Zařízení se suchou instalací je uzavřené a plynotěsné. Tak nabízí hygienické pracovní podmínky a bezpečnost pro údržbu a servis.
Rozšířené možnosti použití
Díky použití čerpadel s menší průchodností lze obsluhovat i tlakové odvodňovací systémy s dlouhým výtlačným potrubím s jednou jedinou čerpací stanicí.
Snadná údržba
Separátory pevných látek jsou umístěny mimo čerpací agregát a jsou tedy velmi snadno přístupné pro údržbu.

Popis zařízení

Vlastní agregát zařízení, který tvoří srdce systému separace tuhých látek je sestaven z:
- připojovacích armatur,
- plynotěsné a vodotěsné nádrže (sběrná nádrž),
- separátoru pevných částic,
- a čerpadla.

Popis funkce systému

Surová odpadní voda vtéká přívodem  do separátoru, kde se oddělí pevné látky. Odpadní voda zbavená pevných látek teče přes čerpací agregát do sběrné nádrže. Tam se shromažďuje, dokud není dosaženo přednastavené spínací hladiny.
Čerpací agregát se zapne pomocí ovládání a čerpá odpadní vodu bez pevných látek ze sběrné nádrže k výtlačnému potrubí. V důsledku zvýšení tlaku v separátoru pevných látek  se
samočinně  zavře přívodní klapka. Odpadní voda opět sebere pevné látky v separátoru a čerpáním pevných látek do výtlačného potrubí se separátory pevných  látek  propláchnou. Jakmile je dosaženo minimální hladiny ve sběrné nádrži, čerpací agregát se vypne. Přívodní klapka  se samočinně otevře a začne znovu fáze přítoku.

 

Fáze přítoku

Před čerpadly se separují pevné látky z přitékající odpadní vody. V separačních systémech se pevné látky dočasně uloží. Čerpadly protéká pouze předčištěná odpadní voda.

Fáze čerpání


Při čerpacím procesu proudí předčištěná odpadní voda (na cestě do výtlačného potrubí) do separačních systémů v opačném pořadí a čerpá tak dočasně uložené pevné látky do výtlačného potrubí. Tak se separační systémy a čerpadla vyčistí a jsou připraveny pro další fázi přítoku.

Fáze čištění separátoru od pevných částic


Čerpadlo je zapnuté, médium je v objemovém separátoru. Zvyšující se tlak uzavírá přítokovou armaturu a dva zpětné přítoky čistí kontinuálně síto. Pevné složky materiálu zachycené na sítu separátoru jsou bezpečně dopraveny do tlakové roury výtlaku aniž by prošly čerpadlem.

Vybrané reference 

Technologické vystrojení ČS – separace AmaDs 02/2/02, město: Otín, Bobelovka, CZ

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required