Nádrž na dešťovou vodu AS-RDN

Photo: Nádrž na dešťovou vodu AS-RDN

Kontaktní osoby

Photo: Bc. Václav Kučera
Bc. Václav Kučera
Tel.: 548 428 145
Mobil: 602 472 594
E-mail: kucera@asio.cz

U nádrží na dešťovou vodu se dá zkombinovat akumulace a retence v jedné nádobě, a šetřit tak jak potřebný objem, tak finance. Část objemu nádrže slouží pro akumulaci a zbytek na zdržení přívalového deště a ochranu stokové sítě proti přetížení.

Regulace odtoku z retence může být provedena škrtícím otvorem nebo čerpáním pro případ, že výškové poměry nedovolí gravitační napojení na dešťovou kanalizaci.

Velikost akumulačního objemu se navrhuje s ohledem na předpokládanou potřebu srážkové vody (závlaha, užitková voda, splachování WC, praní), retenční objem pak s ohledem na lokalitu, na celkový srážkový úhrn a odpovídající intenzity srážek a na citlivost lokality z hlediska ohrožení přívalovým deštěm. U tohoto řešení bohužel není vhodné použití filtru na dešťovou vodu AS-PURAIN. Jako mechanické předčištění slouží šachta s filtrem AS-PLURAFIT. S návrhem Vám rád pomůže náš technik.

   retence a akumulace v jedné nádrži              retence a akumulace v jedné nádrži

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required