Vsakovací blok AS-RIGOFILL

Photo: Vsakovací blok AS-RIGOFILL

Kontaktní osoby

Photo: Ing. David Šmídek
Ing. David Šmídek
Mobil: 723 120 086
E-mail: smidek@asio.cz

Podzemní vsakovací zařízení a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP ("Velká dešťovka"). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

AS-RIGOFILL je vsakovací blok určený pro vsakování a využívání srážkových vod. Jednotlivé bloky se spojují pomocí spojek a tím vytvoří pod zemí na minimálním prostoru velký využitelný objem, kde se srážková voda akumuluje, aby se dle daného účelu mohla následně vsakovat, být dočasně zadržována (retence) nebo dále využívána.

Blokové vsakovací galerie lze při odpovídající konstrukci zatěžovat dopravou nákladních vozidel až do celkové hmotnosti 60 t.

Hlavní výhody blokového vsakovacího systému AS-RIGOFILL

•    při skladování zabírá minimální prostor
•    rychlá a snadná montáž použitím bezpečných zacvakávacích spojů
•    možnost montáže bloku ve stavební jámě i mimo ni
•    snadná manipulace díky nízké hmotnosti (< 20 kg)
•    extrémně velká akumulační schopnost (u plného bloku více než 96 % svého objemu)
•    3x větší akumulace než u příkopu vyplněného štěrkem    3x menší objem vykopané zeminy
•    bloky obsahují křížový tunel pro průplach ve všech směrech
•    možnost revize v celém vnitřním prostoru
•    zatížení až 60 tun celkové hmotnosti
•    profesionálně zhotovené galerie jsou koncipované pro minimální životnost 50 let

vsakovací blok AS-RIGOFILL _ tabulka

Systém bloků AS-RIGOFILL inspect

Vysoce zatížitelný vsakovací systém z bloků s následujícím schválením
•    schváleno v Německu stavebním dozorem Německého ústavu pro stavební techniku (schválení DIBt, číslo schválení Z-42.1-473)
•    schváleno ve Francii institucí CSTB
•    schváleno ve Velké Británii institucí BBA
•    značka kvality RAL pro systémy na dešťovou vodu
 
Možnost projíždění kamery
Revizní tunel umožňuje kontrolu vsakovací plochy a obalu z geotextilie.

Snadná montáž
Lehká manipulace umožňující rychlé zabudování.

95% retenčního objemu
Velká úspora místa ve srovnání s příkopy vyplněnými štěrkem, 3krát větší akumulační objem než štěrk.
 
Univerzální modul
Použitelný pro vsakování, zadržování a využívání srážkové vody.

Celý objem bloku lze proplachovat

Rozměry (Š x H x V)
800 x 800 x 660  mm

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required