Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Photo: Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Kontaktní osoby

Photo: Radek Líška
Radek Líška
Mobil: 602 758 571
E-mail: liska@asio.cz

Vyrábíme a prodáváme odlučovače ropných látek (též lapoly, odlučovače lehkých kapalin), a to jak v jednoplášťovém, dvouplášťovém, tak i betonovém provedení s mimořádně snadnou přepravou, instalací i údržbou, ve třech základních velikostech. Kontaktujte nás mailem, telefonicky, nebo přiloženým formulářem se svými dotazy nebo poptávkou, pomůžeme vám s výběrem pro dostatečnou účinnost i ekonomický provoz.

AS-TOP je zařízení sloužící k oddělení lehkých kapalin z odpadní vody všude tam, kde při běžném provozu hrozí jejich únik - typicky na odstavných a parkovacích plochách, v mechanizačních střediscích a průmyslových provozech.

Více o součástech a parametrech odlučovačů a podstatné informace pro projektanty, investory a stavební firmy najdete níže v textu, v přiložených dokumentech, rádi vám poradíme i osobně.

Výhody dvouplášťových odlučovačů ropných látek AS-TOP:

 • dvojitý plastový plášť tvořící vnější i vnitřní bednění,
 • armovací výztuž je již zabudovaná,
 • instalace a manipulace je velmi jednoduchá,
 • po zabetonování vysoká stabilita, odolnost a statické zatížení,
 • plastový plášť zároveň izoluje betonovou konstrukci.

Výhody betonových odlučovačů ropných látek AS-TOP:

 • odpadá betonáž,
 • zajištěná stabilita.

Odlučovače lehkých kapalin (lapoly) standardně dodáváme s koalescenčním filtrem z PUR pěny, který je lehce vyjímatelný a snadno se udržuje. Kapacita lapolů pro každou instalaci se řídí jmenovitou velikostí podle EN normy, a to od 2 l/s až do libovolné velikosti podle individuálních podmínek na místě.

Všechny lapoly vyrábíme a dodáváme v souladu s příslušnými evropskými normami.

Tři velikosti odlučovačů ropných látek AS-TOP a jejich typické využití:

        ●     TYP P s velikostí kalojemu 300xNS pro velké množství splachů. Ideální odlučovač ropných látek pro opravárenské plochy, mytí stavebních strojů apod.,
     TYP VF s velikostí kalojemu 200xNS pro střední množství splachů. Vhodný lapol pro parkovací plochy užitných vozidel, sklady apod.,
     TYP RC s velikostí kalojemu 100xNS pro malé množství splachů. Využití především pro parkovací plochy osobních vozidel.

Standardní statické zatížení:

        ●     tlak zeminy pro hloubku základové spáry 5 m,
     hladina spodní vody po úroveň odtokové kanalizace,
     nahodilé zatížení na povrchu pojezdem těžkých vozidel,
     jiné potřeby projekčního osazení individuálně staticky zabezpečíme.

Odlučovače ropných látek mají tyto výhody:

Pro investory

 • ZÁRUKA - zařízení vyhoví potřebám i v budoucnu (tj. v době, kdy uplyne platnost vodoprávního povolení, které se podle nového vodního zákona vydává na dobu omezenou).
 • ÚSPORY - díky efektivnějšímu hydraulickému využití prostoru jsou nové lapoly menší při zachování stejné měrné velikosti podle EN. Tím jsou úspornější při pořizování, přepravě i instalaci.
 • ŽIVOTNOST - nerezová ocel všech dílů vestavby zajišťuje velmi dlouhou životnost a snadnou obsluhu i po několika letech provozu.
 • VYSOKÁ ODOLNOST - vylitím plastového dvoupláště s armaturou betonem získáte odolnost a statickou pevnost běžných betonových nádrží. Plast navíc chrání beton před degradací vlivem vlhkosti.
 • BETONOVÁ KONSTRUKCE - staticky naddimenzovaná.

Pro stavební firmy

 • JEDNODUCHÁ MANIPULACE - plastová konstrukce odlučovačů je velmi lehká a odolná
 • ČASOVÉ ÚSPORY - odpadá proces bednění a armování, neboť nádrže lapolů dodáváme již s výztuží
 • FINANČNÍ ÚSPORY  - díky promyšlené konstrukci odpadají náklady spojené s izolací betonu proti vlhkosti

Pro projektanty

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT - projekt odlučovače lehkých kapalin bude odpovídat místním podmínkám a předpokládanému zatížení
 • NORMOVANÁ VELIKOST - jmenovité velikosti zařízení odpovídají evropským normám
 • ŠETRNOST - zařízení jsou šetrná k životnímu prostředí
 • BEZPEČNOST - bezpečnost zařízení odpovídá evropským normám a standardům

Vybrané reference

AS-TOP 20Pk/ER/PPn, město: Třeboň (RELAX PARK), CZ
AS-TOP 30RCS/EO/B, město: Žatec (Gestamp), CZ
AS-TOP 30RCS/EO/PB-SV, město: Žatec (Solar Turbines EAME), CZ
AS-TOP 40RCS/EO/PB-SV, město: Brno (CTPark), CZ
AS-TOP 65RCS/EO/B, město Kroměříž (Výstaviště Floria), CZ
AS-TOP 100RCk/ER/PPn, město: Ostrava (Avion Shopping Park), CZ
AS-TOP 150RCS/EO/PB, město: Tuchoměřice (FM Logistic), CZ
AS-TOP 175RCS/EO/B, město: Hrádek nad Nisou (VGP Park), CZ
AS-TOP 360 RCS/EO/B, město: Ostrava (TSR Czech Republic), CZ, rok: 2012
AS-TOP 50VFs + 65VFs/EO/B, městp: Praha (Metrostav - stavební dvůr), CZ, rok: 2012
AS-TOP 80RC + 125RC/EO/PB, město: Brno (CTPark), CZ, rok: 2012
AS-TOP 200RC, město: Kladno (Dachser), CZ, rok: 2012
AS-TOP 125RCS + 150RCS/EO/PB, město: Postřižín (TESCO), rok: 2012
AS-TOP 130RCS + 30RCS/EO/PB, město: Mladá Boleslav (TESCO), CZ, rok: 2012
AS-TOP 30RCS/EO/PB, město: Brno (Lifocolor), CZ, rok: 2014
AS-TOP 30RCS/EO/PB-SV, město: Valašské Meziříčí (NC Rožnovská), CZ, rok: 2014  
AS-TOP 400RC/EO/B, město: Paskov (AWT), CZ, rok: 2014  
AS-TOP 50RCS/ER/B, město: Ostrava (ROPE), CZ, rok: 2014
AS-TOP 80RC/EO/P, město: Praha (DAF), CZ, rok: 2014
AS-TOP 30VF/EO/PB, město: Vítkovice (atletická hala), CZ, rok: 2015
AS-TOP 40RCS/ER/B a 50RCS/ER/B, město: Herink (pekárna Penam), CZ, rok: 2015
AS-TOP 50RCS/ER/B a 20VFS/ER/B, město: Třeboň (obchodní centrum), CZ, rok: 2015
AS-TOP 80VFS/EO/B a 10VFS/EO/B, město: Dobrovíz (CargoSped), CZ, rok: 2015
AS-TOP 80RCS/EO/PB-SV, město: Otrokovice (Continental Barum), CZ, rok: 2015

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required