Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Photo: Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Monika Blinková
Ing. Monika Blinková
Mobil: 723 633 048
E-mail: blinkova@asio.cz

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp K patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie. Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

Výhody domovních čistíren AS-VARIOcomp K 

Výhody nejsou pouze na straně samotného zařízení, mnoho výhod souvisí i se službami, které jsou s čističkami a jejich instalací spojené.

 • nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě
 • kompletnost dodávky – vše včetně vstupního komínku a poklopu je zahrnuto v ceně
 • nízké provozní náklady a spolehlivý provoz
 • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
 • samonosné provedení
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • pochůzný poklop s nosností 200 kg
 • možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
 • osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
 • zákaznická podpora a servis v rámci celé ČR
 • český výrobek od české společnosti s 25letou tradicí

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-VARIOcomp K?čistírna odpadních vod - popis technologie

Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Aktivace
C - Nosič biomasy
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Mamutka

Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Případně je v této částí umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV).

Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny.

Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud je vyčištěná voda odčerpávána mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru (A), a to dle potřeby.

Poznámka
- garance hodnot nižších než uvedených v tabulce je možná po projednání s technikem pro konkrétní lokalitu.
- v případě individuálního vybavení čistírny odpadních vod (ČOV) zařízením pro chemické srážení je možné zabezpečit další snížení odtokových hodnot u jednotlivých parametrů, zejména odstranění P.

Typ Počet Q BSK5 Rozměry ČOV (mm) Vtok (Hv) Odtok (Ho) Hmotnost Příkon
  EO (m3/den) (kg/den) průměr D max. rozměr a x b výška výška (mm) výška (mm) kg W
5K 3-7 0,75 0,30 1200 1250 x 1250 2020 1350 1270 170 60
8K 6-10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 80
12K 10-13 1,8 0,72 1925 2000 x 2000 2030 1350 1270 390 95
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 100
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 120

Přepravní rozměry AS-VARIOcomp 5-20 K

Instalace čističky není náročná

Domácí čistírna odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (boční stěny výkopu není potřeba betonovat), následně se připojí ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV).

Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu, aby se prodloužila jeho životnost, neboť uvnitř ČOV je velmi agresivní a nestálé prostředí. Nastavení základních funkcí probíhá již při výrobě a kompletaci zařízení, čistírna tedy, kromě zapojení dmychadla do zásuvky, nevyžaduje žádné elektroinstalační práce.

Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu je možné provést bez použití jeřábu. Čistírna odpadních vod (ČOV) je standardně osazena odolným poklopem o rozměru ⌀ 950mm, po kterém lze bezpečně chodit.

Zprovoznění a zaškolení

Zprovoznění zdarma = možnost samo-zprovoznění DČOV. Pro samo-zprovoznění vám jsou k dispozici návody, v případě nutnosti technik na telefonu.

Netroufáte si na samo-zprovoznění? Rádi Vám se zprovozněním DČOV pomůžeme. Nicméně je nutné počítat s poplatkem za náš výjezd. Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce.

Prodejní a servisní střediska

Podrobné informace o výrobcích a nabízených službách získáte v jednotlivých prodejních a servisních střediscích, u partnerských prodejců, nebo přímo na našem prodejním oddělení. Některé informace najdete také zde, na našich webových stránkách.

Servis po celé ČR

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme po celé České republice. Reakční doba na jednotlivé požadavky se pohybuje v průměru do tří pracovních dnů.

Záruční doba na čistírny

Na čistírny odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců. Zároveň jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000, na všechny domácí ČOV typu AS-VARIOcomp K vystavena shoda podle nejnovějších evropských norem a nařízení.

Statika domácích čistíren

Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků (pomocí výpočtového programu NEXIS) na únosnost 25 let.

Dokumentace

Společně s kupní smlouvou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte se záručním listem.

Poznámka: Účinnost čištění uvedená v označení CE je průměrná naměřená účinnost při zkoušce typu. Nejedná se garantovanou účinnost.

Doplňující služby (nejsou v ceně ČOV)

 1. zajistíme projektovou dokumentaci 
 2. provedeme natočení odtoku z čistírny odpadních vod dle přání zákazníka – požadavek nutno uvést při objednání ČOV
 3. zajistíme šachtu pro uložení dmychadla či změnu výšky nástavce
 4. v případě vysoké hladiny spodní vody dodáváme dvouplášťové domácí čističky vody
 5. dodatečně dodáme nosič biomasy do aktivace (u typu „K“)

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit "dávkovačem vodného roztoku živin".

Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

Revizní šachta AS-REVO

V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

Eshop 

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required