Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Photo: Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Monika Blinková
Ing. Monika Blinková
Mobil: 723 633 048
E-mail: blinkova@asio.cz

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp K patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie. Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

Výhody domovních čistíren AS-VARIOcomp K 

Výhody nejsou pouze na straně samotného zařízení, mnoho výhod souvisí i se službami, které jsou s čističkami a jejich instalací spojené.

 • nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě
 • kompletnost dodávky – vše včetně vstupního komínku a poklopu je zahrnuto v ceně
 • nízké provozní náklady a spolehlivý provoz
 • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
 • samonosné provedení
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • pochůzný poklop s nosností 200 kg
 • možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
 • osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
 • zákaznická podpora a servis v rámci celé ČR
 • český výrobek od české společnosti s 25letou tradicí

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-VARIOcomp K?čistírna odpadních vod - popis technologie

Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Aktivace
C - Nosič biomasy
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Mamutka

Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Případně je v této částí umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV).

Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny.

Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud je vyčištěná voda odčerpávána mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru (A), a to dle potřeby.

Poznámka
- garance hodnot nižších než uvedených v tabulce je možná po projednání s technikem pro konkrétní lokalitu.
- v případě individuálního vybavení čistírny odpadních vod (ČOV) zařízením pro chemické srážení je možné zabezpečit další snížení odtokových hodnot u jednotlivých parametrů, zejména odstranění P.

Typ Počet Q BSK5 Rozměry ČOV (mm) Vtok (Hv) Odtok (Ho) Hmotnost Příkon
  EO (m3/den) (kg/den) průměr D max. rozměr a x b výška výška (mm) výška (mm) kg W
5K 3-7 0,75 0,30 1200 1250 x 1250 2020 1350 1270 170 60
8K 6-10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 80
12K 10-13 1,8 0,72 1925 2000 x 2000 2030 1350 1270 390 95
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 100
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 120

Instalace čističky není náročná

Domácí čistírna odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (boční stěny výkopu není potřeba betonovat), následně se připojí ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV).

Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu, aby se prodloužila jeho životnost, neboť uvnitř ČOV je velmi agresivní a nestálé prostředí. Nastavení základních funkcí probíhá již při výrobě a kompletaci zařízení, čistírna tedy, kromě zapojení dmychadla do zásuvky, nevyžaduje žádné elektroinstalační práce.

Zprovoznění čistírny odpadních vod provádí vždy dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu je možné provést bez použití jeřábu. Čistírna odpadních vod (ČOV) je standardně osazena odolným poklopem o rozměru ⌀ 950mm, po kterém lze bezpečně chodit.

Zprovoznění a zaškolení

Domácí čistírnu odpadních vod zprovozníme na základě výzvy do 10 pracovních dnů. Zprovoznění ČOV u typů AS-VARIOcomp K, AS-VARIOcomp K/PB, AS-VARIOcomp K/PB/SV je zdarma (hradí se pouze doprava technika na zprovoznění).

Prodejní a servisní střediska

Podrobné informace o výrobcích a nabízených službách získáte v jednotlivých prodejních a servisních střediscích, u partnerských prodejců, nebo přímo na našem prodejním oddělení. Některé informace najdete také zde, na našich webových stránkách.

Servis po celé ČR

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme po celé České republice. Reakční doba na jednotlivé požadavky se pohybuje v průměru do tří pracovních dnů.

Záruční doba na čistírny

Na čistírny odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců. Zároveň jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000, na všechny domácí ČOV typu AS-VARIOcomp K vystavena shoda podle nejnovějších evropských norem a nařízení.

Statika domácích čistíren

Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků (pomocí výpočtového programu NEXIS) na únosnost 25 let.

Dokumentace

Společně s kupní smlouvou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte se záručním listem.

Poznámka: Účinnost čištění uvedená v označení CE je průměrná naměřená účinnost při zkoušce typu. Nejedná se garantovanou účinnost.

Nabízíme doplňující služby

 1. zdarma zajistíme konzultaci a pomoc při výběru vhodné ČOV
 2. zajistíme projektovou dokumentaci 
 3. zdarma provedeme natočení odtoku z čistírny odpadních vod (ČOV) – požadavek nutno uvést při objednání COV
 4. zajistíme šachtu pro uložení dmychadla či změnu výšky nástavce
 5. v případě vysoké hladiny spodní vody dodáváme dvouplášťové domácí čističky vody
 6. dodatečně dodáme nosič biomasy do aktivace (u typu „K“)

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit "dávkovačem vodného roztoku živin".

Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

Revizní šachta AS-REVO

V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

Vybrané reference

AS-VARIOcomp 5 K, město: Stožice u Strakonic, CZ, 8 ks, rok: 2013
AS-VARIOcomp 8 K, město: Němčany, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 15 K,město: Vyškov, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 20 K, město: Skryje u Tišnova, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 8 K EO/PB/SV, město: Brno-Červený Vrch, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 15 K/EO/SV, město: Nová Olešná, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 20 K/EO/PB/SV, město: Březiny u Poličky, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 5 K, město: Hradec Králové, CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 8 K, město: Budkov, CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 15 K, město: Česká Ves, CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 20 K, město: Předměřice nad Labem, CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 8 K/EOP/PB/SV, město: Vejprty, CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 12 K/EO/PB/SV, město: Rybníček u Vyškova, CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 20 K/EO/PB/SV, město: Fryšták, CZ, rok: 2014
... a stovky dalších

Eshop 

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required