Vodoměrná šachta AK-VODO

Photo: Vodoměrná šachta AK-VODO

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Martin Šrámek
Ing. Martin Šrámek
Mobil: 602 764 906
E-mail: sramek@asio.cz

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Standardně jsou stěny osazeny prostupy pro vodovodní potrubí dle nákresu nebo dle dohody se zákazníkem.

Typové vodoměrné šachty se vyrábí jako pochůzné samonosné nebo jako objekty určené k obetonování, které je možno umístit do pojezdové plochy. Dle požadovaného tvaru je možné vodoměrné šachty dále dělit na hranaté nebo válcové.

Výhody vodoměrných šachet

  • rychlá a snadná montáž
  • statická únosnost posouzena
  • zvýšená odolnost proti mechanickému poškození
  • zaručené kvalitní stavební provedení vodoměrné šachty
  • automatická vodotěsnost šachty bez dalších opatření
  • estetický vzhled vodoměrné šachty
  • splňují požadavky vodárenských společností pro osazení a montáž

Podle místa osazení jsou dodávány tyto základní typy vodoměrných šachet

AK-VODO S (S2) – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty (samonosné provedení), pouze jako pochůzná. Provedení S2 obsahuje poklop třídy zatížení B125. Šachty AK-VODO S lze dodat jak v hranatém, tak i kruhovém provedení.

AK-VODO N – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty proti předpokládanému zatížení (nesamonosné provedení). Šachty AK-VODO N lze dodat jak v hranatém, tak i kruhovém provedení.

AK-VODO PB (PB/SV) – jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylénu, plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže.

Samonosná hranatá vodoměrná šachta (verze S, S2)

Šachta je vyráběna ve dvou variantách odlišujících se z hlediska konstrukce ve vztahu k možnému zatížení.
... S – samonosná hranatá svařovaná šachta z PP pro nahodilé zatížení max. 2 kN/m2
... S2 – samonosná hranatá svařovaná šachta z PP pro nahodilé zatížení max. 5 kN/m2

  vodoměrná šachta S, S2

Nesamonosná vodoměrná šachta (verze N)

vodoměrná šachta (verze N)

Dvouplášťové vodoměrné šachty (verze PB, PB/SV)

Šachta je vyráběna ve dvou variantách odlišujících se z hlediska konstrukce ve vztahu k možnému zatížení.
... PB – dvouplášťová verze pro vybetonování
... PB/SV – dvouplášťová verze pro vybetonování určená pro spodní vodu

Dvouplášťové vodoměrné šachty (verze PB, PB/SV)

Válcové provedení vodoměrné šachty (verze S, N)

vodoměrné šachty (verze S, N)

Pro bližší údaje si vyžádejte projekční a instalační podklady.

E-shop

Vodoměrné šachty AK-VODO

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required