Služba ASIO CARE je zaměřena na zákazníky spravující větší vodohospodářské technologické celky:

ASIO CARE

Připravili jsme pro vás program zajišťující:

  • odborný dohled nad ČOV (komunálními, průmyslovými) – zajištění poradenství, odběry vzorků a jejích analýza, pravidelné prohlídky technologií, vč. doporučení na technologické úpravy (změny nastavení – úpravy v provozování), zajištění bezproblémového provozu,
  • zpracování podkladů pro hlášení do ISPOP,
  • návrhy inovací technologie (zpracování studií, pilotáží, projektové dokumentace),
  • návrh a instalace vzdáleného dohledu nad provozovanou technologií (AS-SCADA),
  • servisní prohlídky strojního vybavení – pravidelná kontrola funkčnosti veškerého strojního vybavení, údržba strojů a zařízení, výměny opotřebitelných dílů (lamely, membrány, …),
  • zajištění oprav při poruchách a haváriích.

Máte na starosti komunální ČOV nebo průmyslovou čistírnu odpadních vod? Pracujete s úpravnou vody? Neváhejte se na nás obrátit.

Jsme tu pro vás – budeme o vás a vaši technologii pečovat.Získejte informace o produktu

  • Mobil:
  • E-mail: