Automatické zařízení pro udržování konstantního PH

Photo: Automatické zařízení pro udržování konstantního PH

Kontaktní osoby

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Mobil: 606 078 832
E-mail: lev@asio.cz

Možnost použití v laboratorních i poloprovozních provozech. Systém je ovládán pomocí webového rozhraní se záznamem počtu jednotlivých dávek a objemu přečerpaných chemikálií v reálném čase, možnost vzdáleného přístupu apod.