Projekt Bazénové vody se slanou vodou je zaměřený na management slaných vod, jejich čištění, úpravu a recyklaci. Cílem projektu je na základě vytvořené studie proveditelnosti kriticky zhodnotit potenciál navrženého technologického řešení v kontextu jeho komerčního uplatnění na českém i zahraničním trhu. Interní název projektu je S-AQUA z latinského salt aqua, tedy slané vody.

Využití slané vody v bazénech je jedním z moderních trendů posledních let. Nakládání se slanými vodami ale neřeší pouze majitelé soukromých bazénů, které slanou vodu využívají, jsou to také lázně a wellness, akvária, případně ZOO.

Vyvinuté technologické řešení pro úpravu/recyklaci znečištěných slaných vod bude mít za úkol vedle mechanického předčištění vody také odstranit specifické polutanty, jako je například pro ryby toxický amoniakální dusík. Dalším pozitivem technologického řešení by mělo být snížení provozních a investičních nákladů, také díky snížení množství vody spotřebované ze zdroje, což je jeden ze základních principů v boji proti suchu.

Projekt Bazénové vody se slanou vodou č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023638 je řešen s finanční podporou poskytovanou pomocí dotačního programu MPO Proof of concept. Doba trvání projektu je dva roky v období od 1.1.2021 do 31.12.2022.

Získejte informace o produktu