Biotechnologie

Photo: Biotechnologie

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Peter Putz
Ing. Peter Putz
Mobil: 601 358 362
E-mail: putz@asio.cz

Vzhledem k charakteru znečištění nejsou biotechnologické procesy v oboru úprav vod tak hojně zastoupeny jako v oboru čištění odpadních vod. Pro některé aplikace jsou však biotechnologické metody optimální. Jedním z procesů je odstraňování amonných iontů. Mezi nejčastěji používané technologické řešení patří chlorace na bod zlomu, iontová výměna a biochemická technologie s využitím biokatalyzátoru.

Nitrifikační technologii eliminace amonných iontů využíváme zejména v případech, kdy konvenční metoda chlorování na bod zlomu není z hlediska parametrů upravované vody možná – respektive, kdy je obtížná – tudíž neekonomická.

Aktivní a důležitou složkou nitrifikačního reaktoru je biokatalyzátor. Jedná se o nosič PVA imobilizovaný nitrifikačními bakteriemi. V přítomnosti rozpuštěného kyslíku jsou amonné ionty oxidované nitrifikačními bakteriemi na dusitany a dusičnany. Pro optimální fungování biokatalyzátoru je nutné zajistit několik podmínek:
- nepřítomnost toxických látek a sloučenin,
- dostatečná koncentrace rozpuštěného kyslíku,
- dostatečně dlouhá zdržná doba,
- optimální pH,
- teplota.

Tyto podmínky jsou zabezpečeny konstrukcí celoplastového nitrifikačního reaktoru se speciálním nerezovým separátorem – oddělovačem. Oddělovač slouží k oddělení biokatalyzátoru od ošetřené vody. Na nerezovém oddělovači jsou umístněné aerační elementy, které zajišťují provzdušňování vody a souběžně indikují biokatalyzátor do suspenze. Upravovaná voda je dohřívána průtokovým systémem ohřevu – zamezení inhibice nitrifikace vplyvem nízké teploty. Součástí reaktoru jsou sondy pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku, teploty vody a hodnoty pH. Naměřené údaje jsou vyhodnocováni přes PLC.

Zvýšení koncentrace dusičnanů na výstupu je možné řešit konvenčně ionexovou technologií.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required