Bytový soubor Hostivice-jih

Technologie řeší likvidaci splaškových odpadních vod z navrženého areálu bytového souboru. Splaškové vody budou přečišťovány v ČOV, odkud budou odtékat do akumulační jímky, ze které se budou čerpat do recipientu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Název stavby:              Bytový soubor Hostivice-jih
Investor:                     EUFI s.r.o.
Kraj:                           Hlavní město Praha
Generální projektant:   ARPOS, spol. s r.o.
Projektant ČOV:           ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavby:        ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:         I. Etapa červen-září 2010

Účel realizace (stavby)
Technologie řeší likvidaci splaškových odpadních vod z navrženého areálu bytového souboru. Splaškové vody budou přečišťovány v ČOV, odkud budou odtékat do akumulační jímky, ze které se budou čerpat do recipientu.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:      275 m3/d
Maximální hodinový nátok:   33 m3/d
Počet EO: 1850 

Požadované garantované hodnoty
BSK5:     9 / 18 mg/l
CHSK:  45 / 90 mg/l
NL:         2 / 5 mg/l
NNH4:   10 / 20 mg/l
Pcelk:      2 / 6 mg/l

Provozní náklady

-  Voda pro obsluhovatele                60 l/den                                   21,9 m3/rok
-  Technologická voda                      0,8 m3/den                               11,0 m3/rok
-  Spotřeba koagulátu                      121,34 kg/den                            44,29 t/rok
-  Spotřeba el. energie                     376 kWh/den                            137,2 MWh/rok