CIRKULÁRNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ – Účelný koloběh uhlíku, dusíku a fosforu v evropském zemědělsko-potravinářském systému ve spojení s procesy na snížení emisí.

Projekt „CIRKULÁRNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ – Účelný koloběh uhlíku, dusíku a fosforu v evropském zemědělsko-potravinářském systému ve spojení s procesy na snížení emisí“ pod akronymem Circagro je řešen za finanční podpory SFS-30-2017. Zvyšují se nároky a požadavky na snižování emisí (např. skleníkové plyny) a znečištění (uhlík, dusík, fosfor) produkované menšími farmami regionální úrovně. (European Commission)

Projekt Cirkulární zemědělství zajišťuje rozsáhlé sloučení praktických řešení za účelem zlepšení současného koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu v evropských zemědělských ekosystémech a příbuzných procesech pro produkci potravin. Navržená řešení by měla být podstatou dalšího směřování zemědělství jako základního prvku cirkulární ekonomiky díky zvýšení účinnosti recyklačních procesů se současným oslovením přidružených environmentálních výzev jako např. skleníkové plyny, emise amoniakálního dusíku nebo eutrofizace vodních toků. Sedm pracovních balíčků a šest případových studií na místech s rozdílnými biogeografickými podmínkami a environmentálními výzvami typickými pro evropský zemědělský sektor si dává za cíl projektu přispět k vývoji udržitelné, flexibilní a komplexní ekonomice, která bude součástí cirkulárních a bezodpadových společností. Mezinárodní projektové konsorcium je složeno z mnoha vědních oborů a v projektu cílí především na:

  • Zvýšení znalosti koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu a možnostem na snížení environmentálních následků na úrovní jednotlivých farem a regionů za rozdílných biogeografických podmínek
  • Zavedení uzavřeného cyklu ohledně hospodaření na orné půdě, využití hospodářského zvířectva pro hospodaření s ornou půdou a zvýšení znovuvyužití odpadů/odpadních vod z potravinářského průmyslu pro zvýšení fertility půd a zvýšení účinnosti využívání nutrientů
  • Poukázání na výkony různých prototypů zemědělsko-ekologických systémů a zvýšení udržitelnosti produkce potravin v Evropské Unii a
  • Příspěvek k zlepšení evropské zemědělské politiky poskytnutím důkazů a doporučeními od farmářů a zákazníků v zemědělské oblasti. Vyhodnocení napříč sociálními, ekonomickými a environmentálními oblastmi zajistí celkovou udržitelnost prozkoumaných řešení.

Projekt je řešen devatenácti partnery z Evropy a Afriky. Koordinátorem projektu je IRTA ze Španělska. Dalšími španělskými partnery jsou Creda, Ema a BDA. Čtyři německé partnery představuje KWB, IASP, Technická univerzita v Mnichově a Pondus. Dva partneři jsou z Nizozemí – Wageningen UniversitySoepenberg Fertilizers, Itálie – CRPA a Sogesca,  Belgie -  RISENuReSys. Jeden projektový partner je z Rakouska – AREC, Irska – Teagasc, Keni – EAFFU, České republiky – Asio, spol. s r.o. a Švýcarska – Agro.Získejte informace o produktu