Vývoj efektivní technologie snížení obsahu kyslíku ve skládkových plynech pro zvýšení kvality biopaliv

Projekt „Vývoj efektivní technologie snížení obsahu kyslíku ve skládkových plynech pro zvýšení kvality biopaliv“ s pracovním názvem NoO2  byl řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie pro podporu malých a středních firem v letech 2014 – 2017.

Cílem projektu NoO2 bylo vyvinout technologii, která je schopna snížit vysoký obsah kyslíku v plynech získaných z obnovitelných zdrojů (zejména z obecních skládek), které mají být zpracovány na kvalitu paliva (plynovodné potrubí, stlačený zemní plyn, CNG (stlačený zemní plyn)). Zatímco v roce 2000 bylo v Evropě v provozu jen pár stovek bioplynových stanic, jejich počet přesáhl 8000 v roce 2011 a očekává se, že nadále poroste až na 40 000 v roce 2020.

Výhody bioplynu oproti dalším obnovitelným zdrojům energie jsou následující:

  • flexibilita: může být jednoduše transformován na elektřinu nebo teplo nebo může být dodáván do již existující infrastruktury zemního plynu,
  • stlačený bioplyn může být použit jako palivo v dopravě stejně jako CNG,
  • snížení energetické závislosti na zahraničních státech (přibližně 40 % zemního plynu použitého v Evropské Unii pochází z Ruska).

Konsorcium bylo tvořeno dvěma španělskými výzkumnými institucemi  Universidad de CádizAteknea Solutions Catalonia a čtyřmi malými a středními podniky: UTB Envirotec z Maďarska, ARW Abfallmanagement z Rakouska, Biogastechnology V.B.T.S.GmbH & Co KG z Německa a ASIO, spol. s r.o. Koordinátorem projektu byla maďarská Ateknea Solutions.

Všechny doposud vyvinuté technologie čištění bioplynu mají slabé místo v odstranění nežádoucího obsahu kyslíku a sirovodíku membránovou technologií. NoO2 projekt proto navrhuje inovativní řešení vícestupňového biologického reaktoru pro odstranění kyslíku, sirovodíku a ostatních nečistot obsažených v bioplynu dle následujícího schématu:

Klíčovou inovace NoO2 návrhu je kombinace odsiřovacích procesů za přístupu kyslíku a bez přístupu kyslíku pro eliminaci kyslíku ve dvoustupňovém biologickém zkrápěném reaktoru.

Výhody při použití zkrápěného biofiltru oproti existující membránové technologii:

  • na rozdíl od membránové separace je NoO2 zkrápěný bioreaktor kompatibilní se všemi druhy úpravy bioplynu,
  • provoz zkrápěného bioreaktoru je daleko levnější než odstraňování kyslíku membránami. Zkrápěná biologická kolona vyžaduje jen přídavky levných činidel (NaNO3 nebo NaHS) v kontrolovaném množství bez dodatečného dávkování nutrientů nebo vyhřívání,
  • provozní a investiční náklady jsou nižší než u membránových systémů.

Přínosem projektu pro ASIO byl podíl na vývoji technologie zkrápěných filtrů pro eliminaci kyslíku.Získejte informace o produktu