Čistírna odpadních vod Acsteszer

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Acsteszer…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje 

Místo realizace:                                            Maďarsko, obec Acsteszer
Investor:                                                     obec Acsteszer
Dodavatel technologie:                                 ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:                                          08/2013

Návrhové parametry                                                                  

Množství odpadní vody:            56,25 m3/d                  
Maximální hodinový nátok:        8,3 m3/h                                

Požadované garantované hodnoty                                                                                                         

BSK5  = 25 mg/l 
CHSK = 75 mg/l
NL = 50 mg/l
PTOT = 5 mg/l
NTOT = 50 mg/l

Znečištění
Počet EO: 750
BSK7 = 33,75 kg/d
NL = 20,25 kg/d
NTOT = 6,75 kg/d
PTOT = 1,12 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění s automatickým odstraněním shrabků a s biologickou linkou s předřazenou denitrifikační, se dvěma nitrifikačními a dvěma dosazovacími nádržemi. Přebytečný kal je dostabilizován v oddělené zahušťovací nádrži kalu. Biologická část čistírny odpadních vod byla dodána konstrukčně jako stavebnicový systém – sestava pěti pravoúhlých plastových PP nádrží, zajišťujících jednotlivé funkce ČOV.