Čistírna odpadních vod Ämari

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Ämari…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                                           Estonsko, obec Ämari
Investor:                                                     obec Ämari
Dodavatel technologie:                                 ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:                                         08/2008

Návrhové parametry

Množství odpadní vody:              86,0 m3/d
Maximální hodinový nátok:         14,0 m3/h

Požadované garantované hodnoty

BSK7:    15 mg/l
PTOT:     1,5 mg/l
NL:       25 mg/l


Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění s automatickým odstraněním shrabků a s biologickou linkou s předřazenou denitrifikační, se dvěma nitrifikačními a dvěma dosazovacími nádržemi. Přebytečný kal je dostabilizován v oddělené zahušťovací nádrži kalu. Biologická část čistírny odpadních vod byla dodána konstrukčně jako stavebnicový systém – sestava pěti pravoúhlých plastových PP nádrží, zajišťujících jednotlivé funkce ČOV.