Čistírna odpadních vod Amguid

Vyčištění komunálních splaškových vod z odloučené posádky vojenské základny alžírské lidové armády. Stavba byla realizována v podmínkách pouště Sahara…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                         Alžírsko, vojenská základna Amguid
Dodavatel technologie:                              ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:                           GCB spa

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:              105,0 m3/d
Maximální hodinový nátok:           14,5 m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK5 :    25 mg/l
CHSK:   120 mg/l
NL:         35 mg/l

Znečištění
Počet EO: 700
BSK5:      42,0 kg/d
CHSK:     84,0 kg/d
NL:         38,5 kg/d
NTOT:        7,7 kg/d
PTOT:        1,4 kg/d


Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod s předřazenou čerpací stanicí splaškových vod s česlovým košem v rámci čerpací stanice. Odpadní voda je čerpána na jemné předčištění na rotačním sítu, odkud dále odtéká do dvou reaktorů biologické linky SBR, pracující na principu vzájemného střídání chodu reaktorů v jednotlivých provozních cyklech a fázích. Vyčištěná voda je terciálně hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného (NaClO) a dočištěna na mikrosítovém filtru. Přebytečný kal z reaktorů je uskladněn v oddělené zahušťovací nádrži kalu, provozované v anaerobním režimu. Vyčištěná voda je skladována v nádrži vyčištěné vody, odkud je dále používána pro technické účely a pro zavlažování. Celá technologická dodávka je z důvodu písečných bouří umístěna uvnitř provozní budovy a v zakrytých betonových nádržích.