Čistírna odpadních vod Czerniewice

ČOV Czerniewice je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru ze zástavby obce Czerniewice. Na ČOV je odpadní voda přiváděna splaškovou kanalizací, vzhledem ke konfiguraci terénu je posledním prvkem před čistírnou odpadních vod čerpací stanice…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje 
Místo realizace:                                       Podkonice Duźe (Czerniewice), Polsko
Investor:                                                Obec Czerniewice
Dodavatel technologie:                            ASIO, spol. s r.o., MAR AGENCY
Dodavatel stavební části:                         INSTALATORSTWO SANITARNE i C.O. , WODOCIĄGI,
                                                             KANALIZACJA Tadeusz Sowik
Termín realizace:                                     06/2013

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:             75,9m3/d
Maximální hodinový nátok:        10,9m3/h   

Požadované garantované hodnoty
BSK5:     48,0kg/d = 632,25mg/l
CHSK:    96,0kg/d = 1264,51mg/l
NL:       56,75kg/d = 747,51mg/l

Znečištění
Počet EO:       800
BSK5:            25mg/l
CHSK:          125mg/l           
NL:                35mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Čistírna odpadních vod je určena pro čištění splaškových odpadních vod komunálního charakteru. Je vybudována jako mechanicko-biologická ČOV s technologií čištění nízko zatížené aktivace s nitrifikací a aerobní dostabilizací kalu v kalové nádrži. Mechanickou část tvoří automatické česlová jednotka, umístěná v čerpací stanici. Biologická část je tvořena dvěma samostatnými linkami, každá obsahující nádrž nitrifikační, nádrž dosazovací a společnou dvoukomorovou nádrží kalovou. Produktem čistícího procesu na mechanické části jsou shrabky z česlí, produktem biologické části je vyčištěná odpadní voda a přebytečný kal.