Čistírna odpadních vod Libeř

Vyčištění komunálních splaškových vod z obce Libeř…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                            Česká republika, okres Praha – západ, obec Libeř
Investor:                                                     obec Libeř
Dodavatel technologie:                                 ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:                                          03/2003

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:              90,0 m3/d
Maximální hodinový nátok:          14,1 m3/h          


Požadované garantované hodnoty
BSK5 :    25 mg/l
CHSK:   110 mg/l
NL:        30 mg/l
N-NH4:     6 mg/l
Nanorg:    25 mg/l
Pcelk:        5 mg/l

Znečištění
Počet EO:   600
BSK5:      36,0 kg/d
NL:          33,0 kg/d
NTOT:         6,6 kg/d
PTOT:         1,2 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod na principu mechanického předčištění na stíraném válcové sítě s automatickým odstraněním shrabků a s biologickou linkou s předřazenou denitrifikační, se třemi nitrifikačními a jednou dosazovací nádrží. Přebytečný kal je dostabilizován v oddělené dvoukomorové zahušťovací nádrži kalu. Biologická část čistírny odpadních vod byla z důvodu agresivní podzemní vody dodána konstrukčně jako stavebnicový systém – sestava šesti pravoúhlých plastových PP nádrží, zajišťujících jednotlivé funkce ČOV.