Čistírna odpadních vod - Milíkov (675 EO)

Účelem realizace je čištění odpadních vod splaškového charakteru. Jedná se o biologické čištění odpadních vod…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:               Obec Milíkov, okres Frýdek-Místek, Česká republika                                                                          
Investor:                        Obec Milíkov
Dodavatel technologie:    ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:            2013                                     

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je čištění odpadních vod splaškového charakteru. Jedná se o biologické čištění odpadních vod.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:          82 m3/d
Maximální hodinový nátok:    13,3 m3/h

Znečištění                          Kvalita čištěných OV       Kvalita vyčištěných vod

                                                                                         „p“                       „m“

Počet EO:                           675 EO                                                            
BSK5:                                545 mg/l                            20 mg/l               50 mg/l
CHSK:                              1000 mg/l                            75 mg/l              120 mg/l
NL:                                    477 mg/l                            25 mg/l               50 mg/l
Ntot:                                  100 mg/l                                                                        
N-NH4:                                                                        12 mg/l               15 mg/l
Ptot:                                     23 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
ČOV začíná integrovanou čerpací jímkou, která je vybavena nátokovým česlicovým košem a kalovými čerpadly. Odpadní voda z čerpací stanice je čerpána na integrované mechanické předčištění se separátorem písku a rotačním bubnovým sítem. Biologické čištění sestává z aktivační nádrže systému D-N s vnořenou separací a prostorem pro zahuštění kalu. Kuželová dosazovací nádrž dortmundského typu z nerez oceli je umístěna v aktivační části nádrže. Aktivační nitrifikační nádrž je vybavena jemnobublinným aeračním systémem. Dosazovací nádrž je vybavena zařízením automatického stahování plovoucích látek z hladiny separace (odtah do aktivace) a rovněž zařízením na stahování nečistot z hladiny uklidňovacího válce (odtah do kalojemu). Ze spodní části dosazovací nádrže je aktivovaný kal přečerpáván přes poloautomatické zařízení zahušťovače kalu buď jako vratný kal do denitrifikace, nebo jako kal přebytečný do kalojemu. Vyčištěná voda je odváděna z dosazovací nádrže odtokovými žlaby a odtokovým potrubím do recipientu.