Čistírna odpadních vod - Rehabilitační ústav Kladruby

Účelem realizace je intenzifikace původního zařízení na čištění odpadních vod, které bylo vybudováno v šedesátých letech 20. stol…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                       Kladruby, Česká republika                 
Investor:                                                 Rehabilitační ústav Kladruby p.o.
                                                              Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi
Dodavatel technologie:                             ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:                                     2012

Návrhové parametry    
Množství odpadní vody:        325,8 m3/d
Maximální hodinový nátok:     28,8 m3/h

Znečištění                 Kvalita čištěných OV             Kvalita vyčištěných vod

                                                                       „p“                       „m“
Počet EO:                          1234 EO                                                                        
BSK5:                               315 mg/l                 22 mg/l               30 mg/l
CHSK:                               577 mg/l                75 mg/l             140 mg/l
NL:                                   280 mg/l                 25 mg/l               30 mg/l
Ntot:                                   58 mg/l                 25 mg/l              
N-NH4:                                                            12 mg/l               20 mg/l
Ptot:                                   13 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny do tzv. soutokové šachty. Ze soutokové šachty jsou odpadní vody vedeny do betonového mechanického předčištění. Ve žlabu jsou umístěny strojní česle s  lisem zadržených shrabků. Mechanicky předčištěná voda natéká do čerpací jímky s přepadem do obtoku ČOV.  Jako aktivační nádrž slouží betonová nádrž čtvercového půdorysu. V nádrži probíhá střídavá nitrifikace a denitrifikace. Provozní objem nádrže je 244,5 m3. Ve fázi nitrifikace je nádrž provzdušňována. Nádrž je v cca polovině své výšky vystrojena roštem s provzdušňovacími elementy. Během nitrifikační fáze je obsah nádrže míchán pomocí trojice čerpadel. Dosazovací nádrž má celkový účinný objemem 50 m3. Odtah vyčištěné vody je realizován pomocí sestavy ponořených sběračů se sběrným odtokovým objektem vyčištěné vody s možností odběru vzorků vypouštěných odpadních vod. K odvodnění přebytečného kalu slouží AS-DEHYDRATOR. Přebytečný kal k odvodnění je odebírán z aktivační nádrže čerpadlem přebytečného kalu. Součástí zařízení je flokulační stanice, která slouží k dávkování roztoku flokulantu do flokulační nádržky dehydrátoru. Kalová voda je z dehydrátoru gravitačně svedena zpět do aktivační nádrže.