Čistírna odpadních vod Teguentour

Vyčištění komunálních splaškových vod z odloučené posádky vojenské základny alžírské lidové armády. Stavba byla realizována v podmínkách pouště Sahara…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Alžírsko, vojenská základna Teguentour                                                                                      
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:   GCB spa
Termín realizace:               09/2005

Účel realizace (stavby)
Vyčištění komunálních splaškových vod z odloučené posádky vojenské základny  alžírské lidové armády. Stavba byla realizována v podmínkách pouště Sahara.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:    105,0 m3/d
Maximální hodinový nátok: 14,5 m3/h

Požadované garantované hodnoty
BSK5 :  25 mg/l
CHSK: 120 mg/l
NL:      35 mg/l

Znečištění
Počet EO: 700
BSK5:   42,0 kg/d
CHSK:  84,0 kg/d
NL:      38,5 kg/d
NTOT:      7,7 kg/d
PTOT:      1,4 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod s předřazenou čerpací stanicí splaškových vod s česlovým košem v rámci čerpací stanice. Odpadní voda je čerpána na jemné předčištění na rotačním sítu, odkud dále odtéká do dvou reaktorů biologické linky SBR, pracující na principu vzájemného střídání chodu reaktorů v jednotlivých provozních cyklech a fázích.   Vyčištěná voda je terciálně hygienicky zabezpečena dávkováním chlornanu sodného (NaClO) a dočištěna na mikrosítovém filtru. Přebytečný kal z reaktorů je uskladněn v oddělené zahušťovací nádrži kalu, provozované v anaerobním režimu.Vyčištěná voda je skladována v nádrži vyčištěné vody, odkud je dále používána pro technické účely a pro zavlažování. Celá technologická dodávka je z důvodu písečných bouří umístěna uvnitř provozní budovy a v zakrytých betonových nádržích.