Články

18.10.2014

Nejspolehlivější technologie v souboji se zápachem

Nejen tyto dvě realizace potvrzují, že na poli likvidace zápachu pocházejícího ze splaškových vod a některých typů průmyslových vod, nemá technologie konkurenci.

24.9.2014

Další membránová ČOV ... tentokrát ve výšce 2813 m n.m.

Čistírna pro 160EO je umístěna ve vysokohorském prostředí italských Alp ve výšce 2813 m n.m. a zajišťuje čištění odpadních vod produkovaných na turistické chatě Marinelli-Bombardieri.

17.9.2014

Sběr biomasy na přehradě Vranov

Loď jezdí a sbírá biomasu z vodní hladiny, tedy zejména řasy a sinice, a to hlavně v Bítovské zátoce a v přilehlém okolí až po lokalitu Farářka.

21.8.2014

Využití pracích vod z filtrace bazénů v aquaparku v Poreči

Plavecké areály patří ke stavbám s vysokou energetickou náročností a podstatnou položkou jejich provozu jsou náklady na dodávku pitné vody. Níže uvedený případ je konkrétní ukázkou možného řešení snížení provozních nákladů.

14.8.2014

Membránové ČOV - příklad technického řešení nadstandardních odtokových parametrů

Zrealizovaných membránových čistíren stále přibývá, jednou z nich je i nově vybudovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N/D/ULTRA v obci Ježená.

7.8.2014

Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů

Stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem v praxi podle NV 61/2003 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů a nařízení.

31.7.2014

Vliv účinnosti mechanického předčištění na aktivační proces

Usazovací nádrže jsou na komunálních čistírnách odpadních vod umisťovány zejména pro snížení koncentrace organických látek v přitékající odpadní vodě a na odstranění usaditelné a plovoucí frakce nerozpuštěných látek.

17.7.2014

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA … progresivní systémy

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území, proto vodní zákon společně se stavebním zákonem ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami.

10.7.2014

Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech

Připravili jsme pro vás, kteří se nemohli webináře zúčastnit, videozáznam. Odprezentovány byly možnosti recyklace vody, využití vody srážkové a další.

2.7.2014

Expedice ASIO Tatra tour

Dobrovolníci, kteří se přihlásili na expedici do Vysokých Tater, přesně do místa zvaného penzion Erika – lokalita Tatranské Lesná, se přesouvali během čtvrtka 19.06.2014 postupně dle času a možností.

26.6.2014

Česle a síta

Filtrace je už po staletí využívána téměř ve všech oblastech vodního hospodářství, a to od uplatnění pro ochranu náhonů vodních mlýnů a elektráren přes čistírny a úpravny vod až po průmyslové aplikace s vysokými požadavky na technologické vody.

19.6.2014

Likvidace zápachu pomocí fotokatalytického procesu

Téměř při všech fázích nakládání s odpadní vodou a odpady je pravděpodobná možnost vzniku zápachu. Obvykle je tento zápach velmi nepříjemný, což je dáno charakterem látek, které jsou zdrojem zápachu.

12.6.2014

Proces čištění na ČOV s technologií SBR

Proces aerobního biologického čištění a separace mikroorganismů po jejich využití k čištění vod může být uspořádán různými způsoby.

5.6.2014

AS-GW/AQUALOOP aneb šedé vody v praxi

Po 6 měsících provozu ČOV na recyklaci šedých vod v hotelu proběhla plánovaná regenerace membránového modulu, což je příležitost k rekapitulaci provozu.

29.5.2014

Exkurze za dobrými příklady hospodaření s dešťovou vodou

V polovině května jsme se zúčastnili odborné exkurze na téma hospodaření s dešťovou vodou. Exkurzi pořádala ZO ČSOP Koniklec.

22.5.2014

Možné úspory energie na stávajících ČOV a možnosti získávání energie

Čistírny odpadních vod často nejsou provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik variant jak vylepšit stávající energetickou bilanci ČOV.

15.5.2014

Další ČOVka bez zápachu

Byla dodána již druhá fotokatalytická jednotku pro průmyslovou ČOV v areálu Nová Mosilana a.s.

8.5.2014

Čištění odpadních vod z povrchových úprav kovů použitím nanočástic železa

V procesech povrchové úpravy kovů vznikají nevyhnutelně jako vedlejší produkt odpadní vody, které obsahují značný podíl kontaminantů a nežádoucích složek. Tyto látky jsou škodlivé životnímu prostředí i zdraví člověka.

1.5.2014

Austrálie a voda

Určitě není náhodou, že trendy ve využití a co nejekonomičtějšímu chování se k vodě určují země, které jí nemají dostatek. No a Austrálie k těmto zemím patří. A tak je na každém kroku vidět, že se s vodou opravdu hospodaří, a to jak se srážkovou, tak i pitnou a odpadní.

24.4.2014

Tlakové membránové procesy ve vodním hospodářství

V poslední době sílí v evropských státech trend minimalizovat při výrobě pitné vody spotřebu chemikálií, energie a množství odpadních vod.

101-120/247 stránka: [ ] 6 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required