Články

19.2.2015

Recyklace šedých vod a tepla z nich

Šedá voda, jako zdroj tepla, je doposud ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie (OZE) opomíjena. Při tom, co se týká problematiky nízkoenergetických domů nebo úspor energie všeobecně je velmi významným zdrojem. Jak ukazují měření provedená na hotelových vodách je tento zdroj srovnatelný např. solárními kolektory.

5.2.2015

Hospodaření se srážkovými vodami. Předčištění odtoků ze zpevněných ploch (sedimentace a odlučování lehkých kapalin)

Srážkové vody odtékající z urbanizovaného území jsou znečištěny jak látkami obsaženými v ovzduší tak zejména látkami pocházejícími z materiálů a užívání odvodňovaných ploch.

22.1.2015

Biologické nádrže využívané k čištění a dočišťování odpadních vod

Extenzivní způsoby čištění jsou zejména v malých obcích ve velikosti do 500 EO často využívanou technologií čištění splaškových odpadních vod. V České republice jsou nejběžněji využívány jednostupňové i vícestupňové biologické nádrže bez i s mechanickým předčištěním.

11.12.2014

Strategie NEW i pro TZB

Legislativa i vize v oblasti řešení měst navádějí k přechodu od lineárního způsobu zacházení s vodami a zdroji k tzv. cyklickému přístupu, který více vyhovuje požadavkům na udržitelnost.

19.11.2014

Ohlédnutí za semináři o průmyslových vodách

Obsahem příspěvků byla jak legislativa a obecné představení teoretických možností řešení, tak i prezentace realizovaných řešení.

18.10.2014

Nejspolehlivější technologie v souboji se zápachem

Nejen tyto dvě realizace potvrzují, že na poli likvidace zápachu pocházejícího ze splaškových vod a některých typů průmyslových vod, nemá technologie konkurenci.

24.9.2014

Další membránová ČOV ... tentokrát ve výšce 2813 m n.m.

Čistírna pro 160EO je umístěna ve vysokohorském prostředí italských Alp ve výšce 2813 m n.m. a zajišťuje čištění odpadních vod produkovaných na turistické chatě Marinelli-Bombardieri.

17.9.2014

Sběr biomasy na přehradě Vranov

Loď jezdí a sbírá biomasu z vodní hladiny, tedy zejména řasy a sinice, a to hlavně v Bítovské zátoce a v přilehlém okolí až po lokalitu Farářka.

21.8.2014

Využití pracích vod z filtrace bazénů v aquaparku v Poreči

Plavecké areály patří ke stavbám s vysokou energetickou náročností a podstatnou položkou jejich provozu jsou náklady na dodávku pitné vody. Níže uvedený případ je konkrétní ukázkou možného řešení snížení provozních nákladů.

14.8.2014

Membránové ČOV - příklad technického řešení nadstandardních odtokových parametrů

Zrealizovaných membránových čistíren stále přibývá, jednou z nich je i nově vybudovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N/D/ULTRA v obci Ježená.

7.8.2014

Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů

Stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem v praxi podle NV 61/2003 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů a nařízení.

31.7.2014

Vliv účinnosti mechanického předčištění na aktivační proces

Usazovací nádrže jsou na komunálních čistírnách odpadních vod umisťovány zejména pro snížení koncentrace organických látek v přitékající odpadní vodě a na odstranění usaditelné a plovoucí frakce nerozpuštěných látek.

17.7.2014

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA … progresivní systémy

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území, proto vodní zákon společně se stavebním zákonem ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami.

10.7.2014

Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech

Připravili jsme pro vás, kteří se nemohli webináře zúčastnit, videozáznam. Odprezentovány byly možnosti recyklace vody, využití vody srážkové a další.

2.7.2014

Expedice ASIO Tatra tour

Dobrovolníci, kteří se přihlásili na expedici do Vysokých Tater, přesně do místa zvaného penzion Erika – lokalita Tatranské Lesná, se přesouvali během čtvrtka 19.06.2014 postupně dle času a možností.

26.6.2014

Česle a síta

Filtrace je už po staletí využívána téměř ve všech oblastech vodního hospodářství, a to od uplatnění pro ochranu náhonů vodních mlýnů a elektráren přes čistírny a úpravny vod až po průmyslové aplikace s vysokými požadavky na technologické vody.

19.6.2014

Likvidace zápachu pomocí fotokatalytického procesu

Téměř při všech fázích nakládání s odpadní vodou a odpady je pravděpodobná možnost vzniku zápachu. Obvykle je tento zápach velmi nepříjemný, což je dáno charakterem látek, které jsou zdrojem zápachu.

12.6.2014

Proces čištění na ČOV s technologií SBR

Proces aerobního biologického čištění a separace mikroorganismů po jejich využití k čištění vod může být uspořádán různými způsoby.

5.6.2014

AS-GW/AQUALOOP aneb šedé vody v praxi

Po 6 měsících provozu ČOV na recyklaci šedých vod v hotelu proběhla plánovaná regenerace membránového modulu, což je příležitost k rekapitulaci provozu.

29.5.2014

Exkurze za dobrými příklady hospodaření s dešťovou vodou

V polovině května jsme se zúčastnili odborné exkurze na téma hospodaření s dešťovou vodou. Exkurzi pořádala ZO ČSOP Koniklec.

101-120/252 stránka: [ ] 6 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required