Články

2.1.2014

AS-KLARO PZV - ČOV pracující na principu SBR

Výrobky AS-KLARO PZV jsou biologické čistírny, které pracují na principu SBR. Čistírna pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje aerobní bakterie. Řídící jednotka automaticky přepíná jednotlivé fáze SBR reaktoru. Chcete se podívat jak funguje?

12.12.2013

PF 2014

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2014 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

5.12.2013

Realizace první čistírny odpadních vod s membránovou technologií v Bosně a Hercegovině

V letošním roce proběhla realizace čistírny odpadních vod na čištění komunálních odpadních vod z průmyslového závodu v městě Tešanj. Jedná se o první realizaci membránové čistírny odpadních vod firmy ASIO, spol. s r.o. s membránovou technologií od firmy Mann+Hummel.

28.11.2013

Voda z kohoutku opět zdraží

Voda z kohoutku zdražila za posledních 23 let v Česku stonásobně. Další zvyšování cen plánují vodárenské firmy i pro příští rok. Vodné a stočné by u většiny z nich mohlo v roce 2014 zdražit přibližně do pěti procent. V úterý to uvedl předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací František Barák.

21.11.2013

Nekupujte dehydrátor v pytli!

Chcete odvodňovat kal vznikající ve vašem provozu nebo čistírně? Chcete se, ale nejdříve přesvědčit, že právě ten Váš kal půjde na spirálovém dehydrátoru dobře odvodňovat? Přijedeme za Vámi s mobilní odvodňovací jednotkou s veškerým příslušenstvím a funkci ověříme přímo u Vás.

14.11.2013

Dešťové vody a odlučovače lehkých kapalin

Jednou ze zajímavých akcí pořádaných na téma znečištění srážkových vod a návrh jejích předčištění byl seminář ve Vídni. Tento seminář potvrdil trend prosazovaný již několik roků především v Německu a Rakousku, a sice to, že je třeba se zaměřit především na zachycení nerozpuštěných látek z odtékajících vod.

7.11.2013

ČOI - Kontroly domovních čistíren odpadních vod

Ze zprávy ČOI jsme se dověděli, že od dubna 2012 do června 2013 provedla Česká obchodní inspekce celoplošnou kontrolní akci u 47 výrobců balených a/nebo na místě montovaných čistíren odpadních vod do 50 EO a prefabrikovaných septiků.

31.10.2013

Energie a voda aneb využití odpadního tepla z vodohospodářských i jiných procesů

Rostoucí spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání energie a k hledání jejích nových zdrojů. Pokud chceme co nejefektivněji využívat vložené energie do procesů v domech nebo objektech a nejrůznějších průmyslových aplikacích, musíme začít ve větší míře tuto energii vracet zpět do systémů.

24.10.2013

WEFTEC 2013

Od 05.10. do 09.10.2013 jsme se zúčastnili konference WEFTEC 2013 v Chicagu, která je největší akcí americké Water Enviroment Federation.

17.10.2013

Čistírna průmyslových odpadních vod pro jatka Borotice, fa. Petr Krátký

Cílem výstavby čistírny průmyslových odpadních vod pro jatka Borotice, fa. Petr Krátký byla náhrada stávajícího nakládání s odpadními vodami, které bylo zajišťováno vyvážením z akumulačních jímek na smluvně zajištěná místa.

10.10.2013

Potlačení masového rozvoje sinic na "Brněnské údolní nádrži"

Neustále se zvyšující koncentrace fosforu v povrchových vodách řeky Svratky způsobila nadměrný růst sinic a tím proměnila koupací vodu brněnské přehrady v zapáchající jezero. Na brněnské přehradě dosáhla trofizace takové míry, že voda blízko u hladiny se podobala „vrstvě špenátu“.

3.10.2013

Recyklace šedých vod a možnost využití energie z nich

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu.

26.9.2013

Sinice, Brněnská přehrada a novináři

Asi nikdo nepochybuje o významu informovanosti veřejnosti, ale s informacemi je to jako s ohněm, úsloví „Dobrý sluha a zlý pán“ je možná výstižné, ale ne úplně přesné. Spíše by mělo platit, že sirky nepatří do rukou dětem ….nebo těm, kteří chtějí někomu uškodit.

17.9.2013

2 v 1 - akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW - NOVINKA

Inovované akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW umožňují rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru.

11.9.2013

Předčištění a úprava vysoce zatížené povrchové vody z komunikací. Několikastupňový postup ze Švýcarska

V tomto článku jsou popsány nové technické kombinace postupů jak upravovat povrchové vody z komunikací. Skládá se to z lamelového odlučovače a kombinací písko/adsorbční-vrstvy a je požita poprvé u třech zařízení pro úpravu povrchových vod z komunikací (SABA) v dálničním úseku Erstfeld – Amsteg (N2, Kanton Uri, Švýcarsko).

5.9.2013

ČOV Pasohlávky – první aplikace SFT FILTRu v ČR

ČOV Pasohlávky prošla v letních měsících intenzifikací, která bezprostředně souvisí s výstavbou v rekreační oblasti horní nádrže Nové Mlýny, zejména s nově vybudovaným akvaparkem.

29.8.2013

Zdroje odpadních vod a odpovídající technologie DČOV

Existuje celá řada zdrojů a průběhů produkce odpadních vod a existuje i celá řada způsobů, jak se s řešením jejich čištěním a odváděním vypořádat. Vhodnost jednotlivých řešení pak přímo souvisí s příjemcem (místem kam vypouštíme), průběhem vypouštění, možnostmi investora (kvalita provozování) a odpovídajícími legislativními předpisy.

22.8.2013

Znovuvyužití šedých a dešťových vod v budovách

Koncepce opětovného využití odpadních vod nabývá v poslední době většího významu. Hlavním důvodem pro „protekční“ recyklaci „šedých“ vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo.

15.8.2013

Léto (a čisté vodní plochy) budiž vítáno …

Tak je tu opět léto v plné síle a s ním i koupání ve volné přírodě. Situace se v každé letní sezoně pravidelně opakuje. Se stoupajícími teplotami vyhlašují hygienici upozornění na vodní plochy, kde se koupat nedoporučuje až po zákazy koupání z důvodu ohrožení zdraví. Co je příčinou těchto stavů a co se proti tomu dá vůbec dělat?

8.8.2013

Opatření k ochraně podzemních a povrchových vod před ropnými látkami (lehkými kapalinami) podle ČSN EN 858-1 a 2 a podle ČSN 756551:2008

Při zpracování tohoto materiálu byly použity výše uvedené normy a dále německá DWA M153 a švýcarské předpisy pro navrhování odlučovačů.

141-160/252 stránka: [ ] ... 8 [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required