Články

31.7.2013

Morava od pramene

Už několik roků visela ve vzduchu výzva, a sice „ projet za den celou Moravu od pramene až k ústí do Dunaje“.

25.7.2013

Potřebujete čistit a akumulovat srážkové vody?

... máme pro Vás řešení. Filtry dešťové vody AS-PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2.

18.7.2013

Slavnosti Harmonie 2013

14 a 15.06.2013 se konal II. ročník Slavností Harmonie ve Znojmě věnovaný tentokráte elementu VODY ... a ASIO bylo u toho.

11.7.2013

ČOV pro objekty v horách 2013

Diskuzní seminář skupiny ČAO při CzWA se tentokrát konal v Jeseníkách v hotelu Prometheus na Dolní Moravě a to za aktivní účasti pracovníků firmy ASIO, spol. s r.o

1.7.2013

Dvacet roků ASIO, spol. s r.o.

No a už nám bylo dvacet a život jde dál. Přesto malé ohlédnutí za oslavou. Úvod setkání nám zajistil Hradišťan, který nám sebral všechna témata, kterým se chtěli věnovat další vystupující řečníci.

13.6.2013

ASIO na nové adrese

No nezbývá než s Polívkou obdivně konstatovat … „jak se to ty ……. šikmooké dověděli?“ Na druhou stranu je vidět k čemu vedou chyby v komunikaci např. Budějovice jsou také dvoje České a Moravské.

6.6.2013

Šedé vody v Bruselu

No vlastně se není čemu divit, on je to standard a říkáme to na našich přednáškách, „v hotelech a administrativních budovách je normální recyklovat vodu“.

27.5.2013

Zařízení ke snížení znečištění dešťových vod - AS-AKU FILTR

Abychom se jako firma zařadili mezi ty, hledající ekonomická a fungující řešení, navrhli jsme zařízení, které vychází z analýzy průběhu deště, procesů separace a z požadavků na prodejní cenu.

23.5.2013

Veletrh Vodovody a kanalizace Praha 2013 dnes naposledy

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a která se koná od 21. do 23. května v Praze, je tradičním svátkem oboru vodního hospodářství. Po dvou letech opět přináší kombinaci přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací. Právě dvouletá periodicita konání výstavy je zajímavá jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky a zdá se, že návrat do Prahy výstavě prospěl. (zdroj: TZB-info.cz)

16.5.2013

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev V letech 2010 a 2012 vznikly 3 významné dokumenty; nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření a ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

8.5.2013

Jednotlivé druhy vod v domě a hospodaření s nimi

Při řešení vody v domě se setkáváme jak s pitnou, tak i srážkovou a odpadní vodou. Do budoucna bychom je měli vnímat jako jeden celek, ne jako oddělené prvky, které se řeší separátně.

2.5.2013

Pokrčený malíček - šedé vody

Jak se to všechno dohromady rýmuje? Co vlastně všechno spojuje? Dá se to spojit nebo nedá? … Najde ten, kdo hledá? … no spojení je víc a jedno z nich je voda šedá.

25.4.2013

Tunelový systém AS-KRECHT 60 – novinka s vyšší únosností

S postupující výstavbou rodinných domů a průmyslových objektů vzrůstá požadavek na ekonomicky dostupné technické řešení, které umožní likvidaci dešťových vod přímo na pozemku, na který dešťové vody dopadají.

18.4.2013

Komplexní pohled od návrhu k realizaci odlehčovacích komor

Objekty odlehčovacích komor jsou pro mnoho projektantů i úředníků stále tabu! Zatím co druhá skupina se má na co vymlouvat, protože legislativa v této problematice stále silně kulhá, projektanti by v mnoha ohledech mohli svoje návrhy zlepšit.

11.4.2013

Změny v legislativě domovních ČOV

V nejbližší době nás čeká hned několik změn v ohlašování a certifikaci domovních ČOV. Část jich vyplývá ze stavebního zákona a týká se ohlašování domovních čistíren (viz semináře firmy ASIO v Brně, Hradci, Budějovicích a připravovaný v Ostravě).

4.4.2013

Domovní ČOV a vypouštění do podzemních vod

Je to téma, o kterém se stále hovoří, a tak si do debaty dovolujeme vnést i firemní názor.

30.3.2013

Color of water – dělení vod

Dělení vod má svůj vzor i důvod – nejen u průmyslových vod, ale i u komunálních vod je ve spoustě případů ekonomičtější je rozdělit hned v místě jejich vzniku a podle jejich charakteru s nimi pak hospodařit v duchu NEW nebo v duchu udržitelného rozvoje. Pro názornost pak jednotlivé typy vod byly pojmenovány podle barev, které tak nějak vyjadřují vlastnosti toho typu.

18.3.2013

AS-PHTALOSIL PAINT - fotoaktivní nátěry s ftalocyaniny proti biologickým nárůstům na stěnách

V průmyslové praxi, ale i v domácnosti se často setkáváme se znečištěním vnitřních i vnějších stěn objektů způsobeného působením mikroorganismů jako jsou řasy, plísně či bakterie. Tyto aspekty májí vliv i na kvalitu hygieny prostředí a zdraví člověka. Boj s tímto druhem znečištění bývá často krutý, a ne vždy jsme na straně vítězů. Mechanické odstranění je nehygienické a málo účinné, chemické přípravky bývají často toxické s krátkodobou účinností.

12.3.2013

NEW – nový přístup k zacházení s vodou

Věříme, že této myšlence – myšlence NEW, kterou se jako firma ASIO, spol. s r.o. snažíme řídit - pomohli i semináře, které proběhly v lednu a únoru tohoto roku a že tak přispějeme k prosazení se dobré věci.

5.3.2013

Činnost skupiny ČAO při CzWA

ASIO, spol. s r.o. jako firma (korporátní člen) i jeho zaměstnanci se podílí na činnosti odborných skupin této významné odborné asociace.

161-180/252 stránka: [ ] ... 9 [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required