Články

13.6.2013

ASIO na nové adrese

No nezbývá než s Polívkou obdivně konstatovat … „jak se to ty ……. šikmooké dověděli?“ Na druhou stranu je vidět k čemu vedou chyby v komunikaci např. Budějovice jsou také dvoje České a Moravské.

6.6.2013

Šedé vody v Bruselu

No vlastně se není čemu divit, on je to standard a říkáme to na našich přednáškách, „v hotelech a administrativních budovách je normální recyklovat vodu“.

27.5.2013

Zařízení ke snížení znečištění dešťových vod - AS-AKU FILTR

Abychom se jako firma zařadili mezi ty, hledající ekonomická a fungující řešení, navrhli jsme zařízení, které vychází z analýzy průběhu deště, procesů separace a z požadavků na prodejní cenu.

23.5.2013

Veletrh Vodovody a kanalizace Praha 2013 dnes naposledy

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a která se koná od 21. do 23. května v Praze, je tradičním svátkem oboru vodního hospodářství. Po dvou letech opět přináší kombinaci přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací. Právě dvouletá periodicita konání výstavy je zajímavá jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky a zdá se, že návrat do Prahy výstavě prospěl. (zdroj: TZB-info.cz)

16.5.2013

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev V letech 2010 a 2012 vznikly 3 významné dokumenty; nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření a ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

8.5.2013

Jednotlivé druhy vod v domě a hospodaření s nimi

Při řešení vody v domě se setkáváme jak s pitnou, tak i srážkovou a odpadní vodou. Do budoucna bychom je měli vnímat jako jeden celek, ne jako oddělené prvky, které se řeší separátně.

2.5.2013

Pokrčený malíček - šedé vody

Jak se to všechno dohromady rýmuje? Co vlastně všechno spojuje? Dá se to spojit nebo nedá? … Najde ten, kdo hledá? … no spojení je víc a jedno z nich je voda šedá.

25.4.2013

Tunelový systém AS-KRECHT 60 – novinka s vyšší únosností

S postupující výstavbou rodinných domů a průmyslových objektů vzrůstá požadavek na ekonomicky dostupné technické řešení, které umožní likvidaci dešťových vod přímo na pozemku, na který dešťové vody dopadají.

18.4.2013

Komplexní pohled od návrhu k realizaci odlehčovacích komor

Objekty odlehčovacích komor jsou pro mnoho projektantů i úředníků stále tabu! Zatím co druhá skupina se má na co vymlouvat, protože legislativa v této problematice stále silně kulhá, projektanti by v mnoha ohledech mohli svoje návrhy zlepšit.

11.4.2013

Změny v legislativě domovních ČOV

V nejbližší době nás čeká hned několik změn v ohlašování a certifikaci domovních ČOV. Část jich vyplývá ze stavebního zákona a týká se ohlašování domovních čistíren (viz semináře firmy ASIO v Brně, Hradci, Budějovicích a připravovaný v Ostravě).

4.4.2013

Domovní ČOV a vypouštění do podzemních vod

Je to téma, o kterém se stále hovoří, a tak si do debaty dovolujeme vnést i firemní názor.

30.3.2013

Color of water – dělení vod

Dělení vod má svůj vzor i důvod – nejen u průmyslových vod, ale i u komunálních vod je ve spoustě případů ekonomičtější je rozdělit hned v místě jejich vzniku a podle jejich charakteru s nimi pak hospodařit v duchu NEW nebo v duchu udržitelného rozvoje. Pro názornost pak jednotlivé typy vod byly pojmenovány podle barev, které tak nějak vyjadřují vlastnosti toho typu.

18.3.2013

AS-PHTALOSIL PAINT - fotoaktivní nátěry s ftalocyaniny proti biologickým nárůstům na stěnách

V průmyslové praxi, ale i v domácnosti se často setkáváme se znečištěním vnitřních i vnějších stěn objektů způsobeného působením mikroorganismů jako jsou řasy, plísně či bakterie. Tyto aspekty májí vliv i na kvalitu hygieny prostředí a zdraví člověka. Boj s tímto druhem znečištění bývá často krutý, a ne vždy jsme na straně vítězů. Mechanické odstranění je nehygienické a málo účinné, chemické přípravky bývají často toxické s krátkodobou účinností.

12.3.2013

NEW – nový přístup k zacházení s vodou

Věříme, že této myšlence – myšlence NEW, kterou se jako firma ASIO, spol. s r.o. snažíme řídit - pomohli i semináře, které proběhly v lednu a únoru tohoto roku a že tak přispějeme k prosazení se dobré věci.

5.3.2013

Činnost skupiny ČAO při CzWA

ASIO, spol. s r.o. jako firma (korporátní člen) i jeho zaměstnanci se podílí na činnosti odborných skupin této významné odborné asociace.

26.2.2013

Tradiční a nové technologie úpravy vody

Voda je získávána z přírodních zdrojů a velmi často svými vlastnostmi fyzikálními, chemickými a biologickými neodpovídá potřebám a požadavkům jednotlivých spotřebitelů. Proto je nutno surovou vodu, která nevyhovuje spotřebě, upravovat.

19.2.2013

Zimní vodohospodářská třicítka – Systém na bázi biologického reaktoru

Biochemické reaktory jsou dosud málo doceňovaným zdrojem energie. Jedním z takto periodicky vznikajících a zanikajících reaktorů je hrubojesenický ZVH 30 systém. Fáze vzniku, startu reakce, její průběh a zánik popisuje tento článek.

12.2.2013

Problematika trofizace vodárenských nádrží – realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

V průběhu roku 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Přípravy tohoto projektu sahají až do roku 2006, kdy se zpracoval projekt Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa a následně v roce 2007 Studie proveditelnosti.

5.2.2013

Nová čistička v Boroticích zlepší vodu v Jevišovce

Osm let soustřeďovali v Boroticích finanční prostředky, aby zde mohly vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

30.1.2013

Colors of water – začaly jarní semináře

V Ostravě se uskutečnil první z jarních seminářů na téma recyklace vod a hospodaření se srážkovými vodami pod názvem "colors of water". Součástí semináře je i téma zasakování srážkových a odpadních vod. Několik poznatků z prvních reakcí k semináři ...

161-180/247 stránka: [ ] ... 9 [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required