Články

26.2.2013

Tradiční a nové technologie úpravy vody

Voda je získávána z přírodních zdrojů a velmi často svými vlastnostmi fyzikálními, chemickými a biologickými neodpovídá potřebám a požadavkům jednotlivých spotřebitelů. Proto je nutno surovou vodu, která nevyhovuje spotřebě, upravovat.

19.2.2013

Zimní vodohospodářská třicítka – Systém na bázi biologického reaktoru

Biochemické reaktory jsou dosud málo doceňovaným zdrojem energie. Jedním z takto periodicky vznikajících a zanikajících reaktorů je hrubojesenický ZVH 30 systém. Fáze vzniku, startu reakce, její průběh a zánik popisuje tento článek.

12.2.2013

Problematika trofizace vodárenských nádrží – realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

V průběhu roku 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Přípravy tohoto projektu sahají až do roku 2006, kdy se zpracoval projekt Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa a následně v roce 2007 Studie proveditelnosti.

5.2.2013

Nová čistička v Boroticích zlepší vodu v Jevišovce

Osm let soustřeďovali v Boroticích finanční prostředky, aby zde mohly vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

30.1.2013

Colors of water – začaly jarní semináře

V Ostravě se uskutečnil první z jarních seminářů na téma recyklace vod a hospodaření se srážkovými vodami pod názvem "colors of water". Součástí semináře je i téma zasakování srážkových a odpadních vod. Několik poznatků z prvních reakcí k semináři ...

22.1.2013

Novinky pro využití srážkových vod - AS-RAINMASTER a AS-PURAIN

V duchu strategie NEW je směřován vývoj a také rozšiřování nabídky výrobků. Celá řada nových výrobků se zaměří na úsporu vody a energie přímo v domě, a to využitím srážkových vod, recyklací šedých vod a recyklací tepla z odpadních vod.

15.1.2013

ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012 - deset nej – z každého soudku trochu

Každý se na konci roku tak nějak podvědomě, stejně jako když vyjde na kopec nebo když odjíždí z dovolené, ohlédne. Obdobně to funguje i u firem, a tak asi nebude na škodu si připomenout, co jsme jako jednotliví človíčkové ve firmě vnímali jako nejvíc vyčnívající … (dovolil jsem si ten výčet mírně zkrátit).

8.1.2013

Jaké dokumenty jsou potřeba k "Ohlášení" ČOV AS-KLARO PZV?

Dobrý den, budeme „Ohlašovat“ čistírnu odpadních vod AS-KLARO PZV 5 pro RD. Jaké doklady jsou v tomto případě potřeba? Vodohospodářský úřad vyžaduje Certifikaci o splnění normy na Ohlášení, kterou udělují 3 české instituty !? S pozdravem Marek Vopršálek

1.1.2013

Všechno co jste kdy chtěli vědět o ozonu a UV (ale báli jste se zeptat)

Využití ozonu a UV záření při úpravě vody nelze v dnešní době již považovat za něco převratného – vždyť ozonizace byla poprvé využita ve vodárenství v roce 1893 ve Francii a UV záření v roce 1916 v USA. Obě technologie dnes nacházejí široké uplatnění při úpravě všech typů vod – od pitných přes bazénové, technologické až po vody balastní. Z tohoto pohledu nepovažuji za nutné znovu rekapitulovat možnosti a výhody použití těchto technologií, ale chtěl bych se spíše zaměřit na méně známé souvislosti použití těchto způsobů úpravy vod. Oběma technologiím je společné, že při návrhu a projektování je vhodné mít dobře popsané médium, které chceme upravovat a čeho chceme úpravou dosáhnout.

13.12.2012

PF 2013

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2013 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

6.12.2012

20. výročí vzniku CzWA

ASIO, spol. s r.o. je stejně, jako celá řada jeho pracovníků, (Oldřich Pírek, Zdeněk Chvátal, Jirka Palčík, Martin Šrámek, Ondřej Škorvan, Vladimír Vítek) dlouholetým aktivním členem asociace, která letos oslavila 20 roků existence a působení na poli čištění odpadních vod.

29.11.2012

Vyhlášení ankety Zlatý@TZB-info 2012

Letošní ročník ankety, kterou pořádá pravidelně portál TZB-info, již zná své vítěze. Hlasy přihlášeným webům dávají čtenáři portálu TZB-info. Hodnotí tedy ti, pro které jsou weby určeny. Čtenáři hlasují pro web, který je oslovil svým designem, obsahem a ovládáním. Děkujeme všem co nás podpořili.

22.11.2012

Čistírna šedých vod - zařízení na recyklaci šedých vod AS-GW AQUALOOP

Úprava jak vody povrchové, tak i podzemní, předčištěné vody z čistíren odpadních vod a nebo šedé vody z domácností.Podívejte se na video.

15.11.2012

Chcete vědět jak funguje domovní čistírna odpadních vod?

Podívejte se na video, kde jsou popsány jednotlivé části ČOV a popis technologie.

8.11.2012

Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich

Šedá voda dostala svoje pojmenování podle nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů apod.

1.11.2012

Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v české republice

S postupujícím pokrokem ve vývoji membránových (MBR) technologií roste úměrně tomu i množství aplikací využívající tento druh separační technologie. Pro své nesporné výhody byly membránové moduly osazovány ve větším měřítku doposud především do technologických linek zpracovávajících odpadní vody odcházející z průmyslových podniků. V současné době se však přikročilo k jejich aplikaci ve stále větší míře i při čištění komunálních odpadních vod.

25.10.2012

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Radomyšl

Slavnostní zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod (ČOV) přilákalo více než stovku obyvatel Radomyšle. Přivítání všech přítomných od pana starosty Ing. Luboše Peterky, krátké proslovy významných hostů a slovní seznámení nezasvěcených s tím, co čistírna umí a z čeho se skládá.

18.10.2012

Chcete ušetřit? Recyklujte vodu!

Pro větší objemy šedých vod, které jsou produkovány v hotelech, wellness centrech, ubytovnách a bazénech je vhodný systém AS-GW/MARTIN. Jedná se o čistírny kombinující biologické čištění a ultrafiltraci. Velikostní řady se dodávají od 4 000 l šedé vody za den.

11.10.2012

Fotokatalytická oxidace a ionizace - technologie k odstranění zápachu

Fotokatalytická oxidace je zvlášť vhodná ke zpracování hodně znečištěných odpadních plynů, např. k odstranění zápachu na čistírnách odpadních vod. Proces ionizace se používá zejména k odstraňování zápachu v prostorách budov, jako jsou sušárny, prostory s kalovými nádržemi, prostory pro duševní práci, v úpravnách odpadních vod, čerpacích stanicích, aj.

4.10.2012

Exkurze na kořenové čistírny v Rakousku

V současnosti spolupracujeme na optimalizaci septiků a řešíme dodávky jednotlivých prvků a technických komponentů kořenových čistíren s důrazem na optimalizaci předčištění a způsobech dávkování.

181-200/252 stránka: [ ] ... 10 [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required