Články

4.12.2011

Potlačování masového rozvoje sinic na přehradě Brno

Problém znečištění povrchových vod živinami, především fosforem a důsledky masového rozvoje sinic se stává stále vážnějším. Nadměrný přísun živin naplavenin a organických látek vede ke zhoršování kvality vody a vede k rozvoji vodního květu sinic a tím k omezení nejen rekreačního využití nádrží. Opatření realizovaná v rámci projektu “Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži” jsou v naší republice ojedinělá a výjimečná.

Membránová filtrace pro úpravu pitné vody

Zatímco ve světě je použití membrán pro úpravu pitné vody již mezi standardními metodami, česká legislativa (konkrétně vyhláška MZd. č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody) zatím neuvádí membránové technologie jako povolené k úpravě pitné vody. Je proto nutné při každé aplikaci žádat o souhlas příslušného státního orgánu. Rozšířenost membránových procesů, jejich klesající investiční i provozní náklady a schopnost dosahovat výborné kvality pitné vody při minimální produkci odpadní vody a spotřebě chemikálií však dávají naději, že i v naší republice dojde v nejbližší době k jejich aplikaci ve větším měřítku.

Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků (zásaky)

Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků (retenční nádrž) se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Současně bylo zjištěno, že u nádrží se spodní drenáží hrozí jen velmi minimální riziko zanášení jemnými sedimenty a téměř nulové riziko ucpání nádrže velkým znečištěním typu plastový sáček.

ASIO v betonu

Rozšíření nabídkového spektra kusových vodohospodářských výrobků (odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty, ČOV) o výrobky v prefabrikovaných betonových nádržích.

Kvalita vody na Brněnské přehradě je stále dobrá. Sinice se nerozmnožily ani v horkých dnech

BRNO – Koupací sezona na Brněnské přehradě končí optimisticky. Přestože Brno zažilo v posledních dnech tropická vedra, sinice letos plavce neohrozily.

ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo high-tech?

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20.5 2011 seminář přímo na boudě Máma, což je známý krkonošský hotel pod Sněžkou přímo v centru Krkonoš. Vedle prezentace odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout i na tragicky zahynulou členku skupiny Marii Chmelařovou (Paloncyovou), která u myšlenky uspořádání takového semináře byla. No a v neposlední řadě je to pro ASIO významná reference …

ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010

Jako jeden z předních dodavatelů membrán na českém trhu jsme nemohli chybět. Doby, kdy se na této akci scházela skupinka spiklenců a nadšenců pro membrány (poprvé v roce 2003), jsou už pryč – neboli „vorbei“ jak říkají Němci. Z akce se stal „normální“ seminář s výstavou v předsálí. Vyměnili se i návštěvníci a většinu tvoří spíše provozovatelé a projektanti.

241-247/247 stránka: [ ] ... 13
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required