Články

1.7.2016

Tradiční a netradiční technologie a jejich kombinace

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren.

3.6.2016

Recyklace šedé vody – nevyužitý zdroj uvnitř budovy

V článku se budeme snažit vysvětlit základní pojmy týkající se recyklace šedých vod, tedy jak vše funguje, možnosti a výhody použitých aplikací atp.

27.5.2016

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod?

Článek přináší odpovědi na otázky, které je nutné si položit při počátečním výběru ČOV.

20.5.2016

Jak řešit provozní problémy se zápachem, aneb existují i levné možnosti

Nejen v přírodě, ale i v industriálním nebo domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy. Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.

13.5.2016

Změkčení vody pro Hotel Bobycentrum Brno

Technologická linka firmy ASIO, spol. s r.o. se skládá z 2 změkčovacích filtrů, z nichž každý je koncipován na průtok 14 m3/h při změkčení ze 4 mmol na 2 mmol/l.

4.5.2016

Teplo z odpadních vod

aneb „Plánování stavby by dnes mělo zahrnovat také energetické plánování“.

30.4.2016

Využití srážkových vod ... komplexní řešení

Díky loňskému nedostatku srážek, suchu a negativním předpovědím o vývoji počasí se stále více lidí zajímá o využití srážkových vod nejen k zálivce, ale i o její použití jako provozní vody na splachování toalet, praní a (v některých případech) na sprchování.

9.4.2016

Využití technologie na čištění šedých vod AS-GW/AQUALOOP ve světě

Během minulých let jsme v ČR provedli několik realizací zařízení na vyčištění šedých vod a jejich znovuvyužití pomocí technologie AQUALOOP.

25.3.2016

Tradiční a netradiční technologie a jejich kombinace

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren. Toto číslo je výsledkem ekonomických analýz a odhadů zdůvodňujících posun v rozhodování mezi centrálními a decentrálními řešeními.

19.3.2016

Nová legislativa a firemní vize firmy ASIO, spol. s r.o.

Asi všichni víme, že od 1. 10. 2015 převzal vládu nad odpady nový zákon o odpadech a nenápadná změna.

26.2.2016

Domovní ČOV a využití vody na závlahu

Předčištěné odpadní vody je možné využít po část roku také na závlahu. Výhodné je to mj. tam, kde není možné vypouštět do vod povrchových nebo podzemních, čímž se současně šetří náklady na případné odvážení vody.

18.2.2016

41. ročník zimní vodohospodářské třicítky

Tak jako v každém roce, účastnila se elita naší společnosti prestižního běžeckého závodu v bílé stopě – zimní vodohospodářské třicítky. Závodu se tentokrát zúčastnili za naši společnost jak staří matadoři, tak úplní nováčci, kteří doposud plní ideálů rozhodli se propotit na trati svoje sportovní trika a opatřit si puchýře na místech, kde je doposud nikdy neměli.

12.2.2016

Zápach jako problém, zápach jako odpad

Zápach samozřejmě není možné klasifikovat jako klasický odpad v souladu s legislativou o odpadech. Zápach však vzniká při celé řadě technologických a výrobních procesů a lze tak tedy konstatovat, že je odpadem těchto procesů.

29.1.2016

Využití různých systémů pro hospodaření s dešťovou vodou ve světě

Ať už hospodaření s dešťovými vodami znamená příležitost nebo velký problém, nabídka společnosti ASIO, spol. s r.o. nabízí výrobky pro snadné řešení obou situací.

8.1.2016

Nejčastější bludy v čištění odpadních vod

Stejně jako v každém oboru, tak i ve vodním hospodářství vznikají a šíří se následně neřízeně paradigmata.

3.12.2015

Exkurze na ČOV ve firmě LIKO-S, a.s.

Byl jsem vyzván k recenzování článku zabývajícího se nakládáním s odpadními vodami v projektu LIKO-Noe, který je popsán v článku FUTURISTICKÝ POKUS U SLAVKOVA.

29.10.2015

Úprava komunální ČOV pro menší obec s nízkým rozpočtem

ČOV Vojslavice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Obec Vojslavice je malá – 100 trvale bydlících obyvatel občas doplňují chataři (cca 20 EO).

30.9.2015

Údržba a kontrola DČOV

Předpokládejme, že jsme si vybrali domovní čistírnu, máme ji osazenou, zapojenou, funkční a zdá se, že máme konečně po starostech.

17.9.2015

Kolik nevyužité vody Vám odtéká z domácnosti?

Před několika málo dny byl do ostrého provozu spuštěn nový web voda v domě.cz, jehož posláním je přiblížit i úplným laikům možnosti, jak šetřit vodu nejen v domě, ale třeba i na chatě nebo chalupě.

3.9.2015

Realizace úpravy vody pro překladiště

Společnost patřící k vedoucím přepravním a logistickým poskytovatelům v Evropě nás oslovila s požadavkem návrhu technologie na úpravu vody v nově budovaném areálu logistického centra v Syrovicích.

61-80/247 stránka: [ ] 4 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required