Články

16.11.2016

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa… aneb jak z toho ven

V Praze a Brně proběhly, v režii firmy ASIO, spol. s r.o., dva semináře. Tradičně na nich byl sklenkou sektu přivítán nový hydrologický rok. Jednalo se již o 24. ročních podzimních seminářů.

9.11.2016

Chytrá obec ... aneb aktuální stav decentrálu v ČR

V České republice došlo pomalu i na řešení odkanalizování menších obcí nebo částí větších aglomerací, jejichž odkanalizování je spojeno s většími technickými problémy.

25.10.2016

Quo vadis, vodo?

Problém „voda“ je starý jako lidstvo samo. Buď lidstvo řeší přebytek vody (vzpomeňme jen několika povodňových událostí v ČR na přelomu století) nebo naopak nedostatek vody, což je problematika rezonující naší společností právě teď, po několika na srážky chudších letech.

21.10.2016

Ostrovní dům

Žijeme v době, kdy si na jedné straně podávají ruku rostoucí nároky na kvalitní bydlení, na straně druhé pak technický pokrok, inovace a moderní pohled na rozumné využívání přírodních zdrojů.

5.10.2016

Zápach v roce 2016 ... vedly kroky politiků a občanů ke změně přístupu?

Téma zápachu se díky iniciativě obcí a občanských sdružení, a také díky vypsání dotačního titulu na řešení problémů s obtěžujícím zápachem, dostalo do popředí zájmu provozovatelů, politiků a občanů.

23.9.2016

Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod

Využití srážkových vod se v ČR prosadilo především po loňských problémech se suchem, a to i přes to, že nemáme obdobně účinné ekonomické mechanismy jako Němci, kteří z odvádění srážkových vod platí a za využití srážkových vod mají platby snížené.

8.9.2016

Čištění průmyslových odpadních vod

Průmyslové odpadní vody, které vznikají z procesu povrchových úprav se vyznačují specifickým znečištěním a nerovnoměrnou produkcí odpadních vod z výroby.

26.8.2016

Ostrovní systémy ... aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí

Stále častěji se v praxi setkáváme s lokalitami, které nejsou napojeny na veřejné sítě a je třeba je řešit individuálně.

11.8.2016

Hygienicky nezávadná voda z dešťovky

V mnoha oblastech je k dispozici dostatek dešťové vody v perfektní kvalitě v množství schopném pokrýt celkovou spotřebu vody a při tom, zejména v oblastech s centrálním zásobováním pitnou vodou, se skoro nevyužívá.

29.7.2016

Komplexní řešení čištění a úpravy vod pro ostrovní dům v Bratislavě

Na základě poptávky projektanta bylo zpracováno variantní schéma a orientační cenová nabídka na řešení dodávky vody a likvidaci splaškových a srážkových odpadních vod pro ostrovní ekologický dům v Bratislavě Kolibě, trvale obývaný 3 osobami.

22.7.2016

Využití srážkových vod - evergreeny a novinky

Srážkové vody, „dešťovku“, lidé v domech využívali od prvopočátku.

15.7.2016

Odběry vzorků u domovních čistíren v souvislostech

Kontrola provozu domovních čistíren je důležitou součástí ochrany podzemních i povrchových vod.

6.7.2016

Recyklace šedých vod a jejich energie

Rostoucí spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání nových zdrojů energie.

1.7.2016

Tradiční a netradiční technologie a jejich kombinace

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren.

3.6.2016

Recyklace šedé vody – nevyužitý zdroj uvnitř budovy

V článku se budeme snažit vysvětlit základní pojmy týkající se recyklace šedých vod, tedy jak vše funguje, možnosti a výhody použitých aplikací atp.

27.5.2016

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod?

Článek přináší odpovědi na otázky, které je nutné si položit při počátečním výběru ČOV.

20.5.2016

Jak řešit provozní problémy se zápachem, aneb existují i levné možnosti

Nejen v přírodě, ale i v industriálním nebo domácím prostředí, se denně setkáváme s různými pachy. Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.

13.5.2016

Změkčení vody pro Hotel Bobycentrum Brno

Technologická linka firmy ASIO, spol. s r.o. se skládá z 2 změkčovacích filtrů, z nichž každý je koncipován na průtok 14 m3/h při změkčení ze 4 mmol na 2 mmol/l.

4.5.2016

Teplo z odpadních vod

aneb „Plánování stavby by dnes mělo zahrnovat také energetické plánování“.

30.4.2016

Využití srážkových vod ... komplexní řešení

Díky loňskému nedostatku srážek, suchu a negativním předpovědím o vývoji počasí se stále více lidí zajímá o využití srážkových vod nejen k zálivce, ale i o její použití jako provozní vody na splachování toalet, praní a (v některých případech) na sprchování.

61-80/260 stránka: [ ] 4 ... [ ]
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required