Články (20)

Zasakování vyčištěných vod a jak ho prakticky vyřešit co nejlépe pro uživatele

Jsou lokality, kde zasakování vyčištěných vod je jednoznačně nejekonomičtější řešení pro uživatele. Někdy je to i bezproblémová varianta pro úřad, někdy naopak a tak pár slov k tomu jak optimálně postupovat abychom si ušetřili nervy a peníze.

20. 1. 2017

ČOV Nabeghlav v Gruzii – HSBR 250

Čistírna odpadních vod v Nabeghlavi v Gruzii je jednou z právě uskutečněných realizací čistíren odpadních vod typu HSBR.

13. 1. 2017

Využití tepla z šedých vod k ohřevu TUV

Úspory. Magické slovo posledních let, které hýbe stavebnictvím, energetikou a po-slední dobou i obory vodního hospodářství.

30. 12. 2016

Blíží se konec roku … aneb OZO jsou na cestách

I když se domovní čistírny odpadních vod povolují na ohlášení celý rok, tak nejvíce revizí se naskládá v listopadu a prosinci v době, kdy začíná mrznou a padat sníh.

16. 12. 2016

Recyklace vody v praxi ... aneb závěr projektu DEMOWARE

V chladném a deštivém počasí se na konci listopadu, ve francouzské oblasti Vendée, uskutečnilo závěrečné setkání projektu DEMOWARE.

7. 12. 2016

Odstranění zápachu z kanalizačních šachet: Případová studie Ivančice

Provozovatelé čistíren odpadních vod a kanalizačních řadů se často potýkají se stížnostmi občanů ve vztahu k zápachu, a to zejména tam, kde je tlaková kanalizace a odpadní voda je čerpána.

2. 12. 2016

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa… aneb jak z toho ven

V Praze a Brně proběhly, v režii firmy ASIO, spol. s r.o., dva semináře. Tradičně na nich byl sklenkou sektu přivítán nový hydrologický rok. Jednalo se již o 24. ročních podzimních seminářů.

16. 11. 2016

Chytrá obec ... aneb aktuální stav decentrálu v ČR

V České republice došlo pomalu i na řešení odkanalizování menších obcí nebo částí větších aglomerací, jejichž odkanalizování je spojeno s většími technickými problémy.

9. 11. 2016

Quo vadis, vodo?

Problém „voda“ je starý jako lidstvo samo. Buď lidstvo řeší přebytek vody (vzpomeňme jen několika povodňových událostí v ČR na přelomu století) nebo naopak nedostatek vody, což je problematika rezonující naší společností právě teď, po několika na srážky chudších letech.

25. 10. 2016

Ostrovní dům

Žijeme v době, kdy si na jedné straně podávají ruku rostoucí nároky na kvalitní bydlení, na straně druhé pak technický pokrok, inovace a moderní pohled na rozumné využívání přírodních zdrojů.

21. 10. 2016

Zápach v roce 2016 ... vedly kroky politiků a občanů ke změně přístupu?

Téma zápachu se díky iniciativě obcí a občanských sdružení, a také díky vypsání dotačního titulu na řešení problémů s obtěžujícím zápachem, dostalo do popředí zájmu provozovatelů, politiků a občanů.

5. 10. 2016

Nádrže a filtry pro akumulaci a využití srážkových vod

Využití srážkových vod se v ČR prosadilo především po loňských problémech se suchem, a to i přes to, že nemáme obdobně účinné ekonomické mechanismy jako Němci, kteří z odvádění srážkových vod platí a za využití srážkových vod mají platby snížené.

23. 9. 2016

Čištění průmyslových odpadních vod

Průmyslové odpadní vody, které vznikají z procesu povrchových úprav se vyznačují specifickým znečištěním a nerovnoměrnou produkcí odpadních vod z výroby.

8. 9. 2016

Ostrovní systémy ... aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí

Stále častěji se v praxi setkáváme s lokalitami, které nejsou napojeny na veřejné sítě a je třeba je řešit individuálně.

26. 8. 2016

Hygienicky nezávadná voda z dešťovky

V mnoha oblastech je k dispozici dostatek dešťové vody v perfektní kvalitě v množství schopném pokrýt celkovou spotřebu vody a při tom, zejména v oblastech s centrálním zásobováním pitnou vodou, se skoro nevyužívá.

11. 8. 2016

Komplexní řešení čištění a úpravy vod pro ostrovní dům v Bratislavě

Na základě poptávky projektanta bylo zpracováno variantní schéma a orientační cenová nabídka na řešení dodávky vody a likvidaci splaškových a srážkových odpadních vod pro ostrovní ekologický dům v Bratislavě Kolibě, trvale obývaný 3 osobami.

29. 7. 2016

Využití srážkových vod - evergreeny a novinky

Srážkové vody, „dešťovku“, lidé v domech využívali od prvopočátku.

22. 7. 2016

Odběry vzorků u domovních čistíren v souvislostech

Kontrola provozu domovních čistíren je důležitou součástí ochrany podzemních i povrchových vod.

15. 7. 2016

Recyklace šedých vod a jejich energie

Rostoucí spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání nových zdrojů energie.

6. 7. 2016

Tradiční a netradiční technologie a jejich kombinace

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren.

1. 7. 2016

strana: ... 7 ...