Články (20)

Sinice, Brněnská přehrada a novináři

Asi nikdo nepochybuje o významu informovanosti veřejnosti, ale s informacemi je to jako s ohněm, úsloví „Dobrý sluha a zlý pán“ je možná výstižné, ale ne úplně přesné. Spíše by mělo platit, že sirky nepatří do rukou dětem ….nebo těm, kteří chtějí někomu uškodit.

26. 9. 2013

2 v 1 - akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW - NOVINKA

Inovované akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW umožňují rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru.

17. 9. 2013

Předčištění a úprava vysoce zatížené povrchové vody z komunikací. Několikastupňový postup ze Švýcarska

V tomto článku jsou popsány nové technické kombinace postupů jak upravovat povrchové vody z komunikací. Skládá se to z lamelového odlučovače a kombinací písko/adsorbční-vrstvy a je požita poprvé u třech zařízení pro úpravu povrchových vod z komunikací (SABA) v dálničním úseku Erstfeld – Amsteg (N2, Kanton Uri, Švýcarsko).

11. 9. 2013

ČOV Pasohlávky – první aplikace SFT FILTRu v ČR

ČOV Pasohlávky prošla v letních měsících intenzifikací, která bezprostředně souvisí s výstavbou v rekreační oblasti horní nádrže Nové Mlýny, zejména s nově vybudovaným akvaparkem.

5. 9. 2013

Zdroje odpadních vod a odpovídající technologie DČOV

Existuje celá řada zdrojů a průběhů produkce odpadních vod a existuje i celá řada způsobů, jak se s řešením jejich čištěním a odváděním vypořádat. Vhodnost jednotlivých řešení pak přímo souvisí s příjemcem (místem kam vypouštíme), průběhem vypouštění, možnostmi investora (kvalita provozování) a odpovídajícími legislativními předpisy.

29. 8. 2013

Znovuvyužití šedých a dešťových vod v budovách

Koncepce opětovného využití odpadních vod nabývá v poslední době většího významu. Hlavním důvodem pro „protekční“ recyklaci „šedých“ vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo.

22. 8. 2013

Léto (a čisté vodní plochy) budiž vítáno …

Tak je tu opět léto v plné síle a s ním i koupání ve volné přírodě. Situace se v každé letní sezoně pravidelně opakuje. Se stoupajícími teplotami vyhlašují hygienici upozornění na vodní plochy, kde se koupat nedoporučuje až po zákazy koupání z důvodu ohrožení zdraví. Co je příčinou těchto stavů a co se proti tomu dá vůbec dělat?

15. 8. 2013

Opatření k ochraně podzemních a povrchových vod před ropnými látkami (lehkými kapalinami) podle ČSN EN 858-1 a 2 a podle ČSN 756551:2008

Při zpracování tohoto materiálu byly použity výše uvedené normy a dále německá DWA M153 a švýcarské předpisy pro navrhování odlučovačů.

8. 8. 2013

Morava od pramene

Už několik roků visela ve vzduchu výzva, a sice „ projet za den celou Moravu od pramene až k ústí do Dunaje“.

31. 7. 2013

Potřebujete čistit a akumulovat srážkové vody?

... máme pro Vás řešení. Filtry dešťové vody AS-PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2.

25. 7. 2013

Slavnosti Harmonie 2013

14 a 15.06.2013 se konal II. ročník Slavností Harmonie ve Znojmě věnovaný tentokráte elementu VODY ... a ASIO bylo u toho.

18. 7. 2013

ČOV pro objekty v horách 2013

Diskuzní seminář skupiny ČAO při CzWA se tentokrát konal v Jeseníkách v hotelu Prometheus na Dolní Moravě a to za aktivní účasti pracovníků firmy ASIO, spol. s r.o

11. 7. 2013

Dvacet roků ASIO, spol. s r.o.

No a už nám bylo dvacet a život jde dál. Přesto malé ohlédnutí za oslavou. Úvod setkání nám zajistil Hradišťan, který nám sebral všechna témata, kterým se chtěli věnovat další vystupující řečníci.

1. 7. 2013

ASIO na nové adrese

No nezbývá než s Polívkou obdivně konstatovat … „jak se to ty ……. šikmooké dověděli?“ Na druhou stranu je vidět k čemu vedou chyby v komunikaci např. Budějovice jsou také dvoje České a Moravské.

13. 6. 2013

Šedé vody v Bruselu

No vlastně se není čemu divit, on je to standard a říkáme to na našich přednáškách, „v hotelech a administrativních budovách je normální recyklovat vodu“.

6. 6. 2013

Zařízení ke snížení znečištění dešťových vod - AS-AKU FILTR

Abychom se jako firma zařadili mezi ty, hledající ekonomická a fungující řešení, navrhli jsme zařízení, které vychází z analýzy průběhu deště, procesů separace a z požadavků na prodejní cenu.

27. 5. 2013

Veletrh Vodovody a kanalizace Praha 2013 dnes naposledy

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a která se koná od 21. do 23. května v Praze, je tradičním svátkem oboru vodního hospodářství. Po dvou letech opět přináší kombinaci přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací. Právě dvouletá periodicita konání výstavy je zajímavá jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky a zdá se, že návrat do Prahy výstavě prospěl. (zdroj: TZB-info.cz)

23. 5. 2013

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev

Hydrogeologické minimum pro projekci a povolování zasakování srážkových nebo odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev V letech 2010 a 2012 vznikly 3 významné dokumenty; nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření a ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

16. 5. 2013

Jednotlivé druhy vod v domě a hospodaření s nimi

Při řešení vody v domě se setkáváme jak s pitnou, tak i srážkovou a odpadní vodou. Do budoucna bychom je měli vnímat jako jeden celek, ne jako oddělené prvky, které se řeší separátně.

8. 5. 2013

Pokrčený malíček - šedé vody

Jak se to všechno dohromady rýmuje? Co vlastně všechno spojuje? Dá se to spojit nebo nedá? … Najde ten, kdo hledá? … no spojení je víc a jedno z nich je voda šedá.

2. 5. 2013

strana: ... 12 ...