Články (20)

Color of water – dělení vod

Dělení vod má svůj vzor i důvod – nejen u průmyslových vod, ale i u komunálních vod je ve spoustě případů ekonomičtější je rozdělit hned v místě jejich vzniku a podle jejich charakteru s nimi pak hospodařit v duchu NEW nebo v duchu udržitelného rozvoje. Pro názornost pak jednotlivé typy vod byly pojmenovány podle barev, které tak nějak vyjadřují vlastnosti toho typu.

30. 3. 2013

AS-PHTALOSIL PAINT - fotoaktivní nátěry s ftalocyaniny proti biologickým nárůstům na stěnách

V průmyslové praxi, ale i v domácnosti se často setkáváme se znečištěním vnitřních i vnějších stěn objektů způsobeného působením mikroorganismů jako jsou řasy, plísně či bakterie. Tyto aspekty májí vliv i na kvalitu hygieny prostředí a zdraví člověka. Boj s tímto druhem znečištění bývá často krutý, a ne vždy jsme na straně vítězů. Mechanické odstranění je nehygienické a málo účinné, chemické přípravky bývají často toxické s krátkodobou účinností.

18. 3. 2013

NEW – nový přístup k zacházení s vodou

Věříme, že této myšlence – myšlence NEW, kterou se jako firma ASIO, spol. s r.o. snažíme řídit - pomohli i semináře, které proběhly v lednu a únoru tohoto roku a že tak přispějeme k prosazení se dobré věci.

12. 3. 2013

Činnost skupiny ČAO při CzWA

ASIO, spol. s r.o. jako firma (korporátní člen) i jeho zaměstnanci se podílí na činnosti odborných skupin této významné odborné asociace.

5. 3. 2013

Tradiční a nové technologie úpravy vody

Voda je získávána z přírodních zdrojů a velmi často svými vlastnostmi fyzikálními, chemickými a biologickými neodpovídá potřebám a požadavkům jednotlivých spotřebitelů. Proto je nutno surovou vodu, která nevyhovuje spotřebě, upravovat.

26. 2. 2013

Zimní vodohospodářská třicítka – Systém na bázi biologického reaktoru

Biochemické reaktory jsou dosud málo doceňovaným zdrojem energie. Jedním z takto periodicky vznikajících a zanikajících reaktorů je hrubojesenický ZVH 30 systém. Fáze vzniku, startu reakce, její průběh a zánik popisuje tento článek.

19. 2. 2013

Problematika trofizace vodárenských nádrží – realizace opatření na Brněnské údolní nádrži

V průběhu roku 2010 byl spuštěn projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži. Přípravy tohoto projektu sahají až do roku 2006, kdy se zpracoval projekt Čisté povodí Svratky – realizace opatření I.etapa a následně v roce 2007 Studie proveditelnosti.

12. 2. 2013

Nová čistička v Boroticích zlepší vodu v Jevišovce

Osm let soustřeďovali v Boroticích finanční prostředky, aby zde mohly vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

5. 2. 2013

Colors of water – začaly jarní semináře

V Ostravě se uskutečnil první z jarních seminářů na téma recyklace vod a hospodaření se srážkovými vodami pod názvem "colors of water". Součástí semináře je i téma zasakování srážkových a odpadních vod. Několik poznatků z prvních reakcí k semináři ...

30. 1. 2013

Novinky pro využití srážkových vod - AS-RAINMASTER a AS-PURAIN

V duchu strategie NEW je směřován vývoj a také rozšiřování nabídky výrobků. Celá řada nových výrobků se zaměří na úsporu vody a energie přímo v domě, a to využitím srážkových vod, recyklací šedých vod a recyklací tepla z odpadních vod.

22. 1. 2013

ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012 - deset nej – z každého soudku trochu

Každý se na konci roku tak nějak podvědomě, stejně jako když vyjde na kopec nebo když odjíždí z dovolené, ohlédne. Obdobně to funguje i u firem, a tak asi nebude na škodu si připomenout, co jsme jako jednotliví človíčkové ve firmě vnímali jako nejvíc vyčnívající … (dovolil jsem si ten výčet mírně zkrátit).

15. 1. 2013

Jaké dokumenty jsou potřeba k "Ohlášení" ČOV AS-KLARO PZV?

Dobrý den, budeme „Ohlašovat“ čistírnu odpadních vod AS-KLARO PZV 5 pro RD. Jaké doklady jsou v tomto případě potřeba? Vodohospodářský úřad vyžaduje Certifikaci o splnění normy na Ohlášení, kterou udělují 3 české instituty !? S pozdravem Marek Vopršálek

8. 1. 2013

Všechno co jste kdy chtěli vědět o ozonu a UV (ale báli jste se zeptat)

Využití ozonu a UV záření při úpravě vody nelze v dnešní době již považovat za něco převratného – vždyť ozonizace byla poprvé využita ve vodárenství v roce 1893 ve Francii a UV záření v roce 1916 v USA. Obě technologie dnes nacházejí široké uplatnění při úpravě všech typů vod – od pitných přes bazénové, technologické až po vody balastní. Z tohoto pohledu nepovažuji za nutné znovu rekapitulovat možnosti a výhody použití těchto technologií, ale chtěl bych se spíše zaměřit na méně známé souvislosti použití těchto způsobů úpravy vod. Oběma technologiím je společné, že při návrhu a projektování je vhodné mít dobře popsané médium, které chceme upravovat a čeho chceme úpravou dosáhnout.

1. 1. 2013

PF 2013

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2013 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

13. 12. 2012

20. výročí vzniku CzWA

ASIO, spol. s r.o. je stejně, jako celá řada jeho pracovníků, (Oldřich Pírek, Zdeněk Chvátal, Jirka Palčík, Martin Šrámek, Ondřej Škorvan, Vladimír Vítek) dlouholetým aktivním členem asociace, která letos oslavila 20 roků existence a působení na poli čištění odpadních vod.

6. 12. 2012

Vyhlášení ankety Zlatý@TZB-info 2012

Letošní ročník ankety, kterou pořádá pravidelně portál TZB-info, již zná své vítěze. Hlasy přihlášeným webům dávají čtenáři portálu TZB-info. Hodnotí tedy ti, pro které jsou weby určeny. Čtenáři hlasují pro web, který je oslovil svým designem, obsahem a ovládáním. Děkujeme všem co nás podpořili.

29. 11. 2012

Čistírna šedých vod - zařízení na recyklaci šedých vod AS-GW AQUALOOP

Úprava jak vody povrchové, tak i podzemní, předčištěné vody z čistíren odpadních vod a nebo šedé vody z domácností.Podívejte se na video.

22. 11. 2012

Chcete vědět jak funguje domovní čistírna odpadních vod?

Podívejte se na video, kde jsou popsány jednotlivé části ČOV a popis technologie.

15. 11. 2012

Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich

Šedá voda dostala svoje pojmenování podle nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů apod.

8. 11. 2012

Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v české republice

S postupujícím pokrokem ve vývoji membránových (MBR) technologií roste úměrně tomu i množství aplikací využívající tento druh separační technologie. Pro své nesporné výhody byly membránové moduly osazovány ve větším měřítku doposud především do technologických linek zpracovávajících odpadní vody odcházející z průmyslových podniků. V současné době se však přikročilo k jejich aplikaci ve stále větší míře i při čištění komunálních odpadních vod.

1. 11. 2012

strana: ... 12