Články (20)

Novinky pro využití srážkových vod - AS-RAINMASTER a AS-PURAIN

V duchu strategie NEW je směřován vývoj a také rozšiřování nabídky výrobků. Celá řada nových výrobků se zaměří na úsporu vody a energie přímo v domě, a to využitím srážkových vod, recyklací šedých vod a recyklací tepla z odpadních vod.

22. 1. 2013

ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012 - deset nej – z každého soudku trochu

Každý se na konci roku tak nějak podvědomě, stejně jako když vyjde na kopec nebo když odjíždí z dovolené, ohlédne. Obdobně to funguje i u firem, a tak asi nebude na škodu si připomenout, co jsme jako jednotliví človíčkové ve firmě vnímali jako nejvíc vyčnívající … (dovolil jsem si ten výčet mírně zkrátit).

15. 1. 2013

Jaké dokumenty jsou potřeba k "Ohlášení" ČOV AS-KLARO PZV?

Dobrý den, budeme „Ohlašovat“ čistírnu odpadních vod AS-KLARO PZV 5 pro RD. Jaké doklady jsou v tomto případě potřeba? Vodohospodářský úřad vyžaduje Certifikaci o splnění normy na Ohlášení, kterou udělují 3 české instituty !? S pozdravem Marek Vopršálek

8. 1. 2013

Všechno co jste kdy chtěli vědět o ozonu a UV (ale báli jste se zeptat)

Využití ozonu a UV záření při úpravě vody nelze v dnešní době již považovat za něco převratného – vždyť ozonizace byla poprvé využita ve vodárenství v roce 1893 ve Francii a UV záření v roce 1916 v USA. Obě technologie dnes nacházejí široké uplatnění při úpravě všech typů vod – od pitných přes bazénové, technologické až po vody balastní. Z tohoto pohledu nepovažuji za nutné znovu rekapitulovat možnosti a výhody použití těchto technologií, ale chtěl bych se spíše zaměřit na méně známé souvislosti použití těchto způsobů úpravy vod. Oběma technologiím je společné, že při návrhu a projektování je vhodné mít dobře popsané médium, které chceme upravovat a čeho chceme úpravou dosáhnout.

1. 1. 2013

PF 2013

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2013 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

13. 12. 2012

20. výročí vzniku CzWA

ASIO, spol. s r.o. je stejně, jako celá řada jeho pracovníků, (Oldřich Pírek, Zdeněk Chvátal, Jirka Palčík, Martin Šrámek, Ondřej Škorvan, Vladimír Vítek) dlouholetým aktivním členem asociace, která letos oslavila 20 roků existence a působení na poli čištění odpadních vod.

6. 12. 2012

Vyhlášení ankety Zlatý@TZB-info 2012

Letošní ročník ankety, kterou pořádá pravidelně portál TZB-info, již zná své vítěze. Hlasy přihlášeným webům dávají čtenáři portálu TZB-info. Hodnotí tedy ti, pro které jsou weby určeny. Čtenáři hlasují pro web, který je oslovil svým designem, obsahem a ovládáním. Děkujeme všem co nás podpořili.

29. 11. 2012

Čistírna šedých vod - zařízení na recyklaci šedých vod AS-GW AQUALOOP

Úprava jak vody povrchové, tak i podzemní, předčištěné vody z čistíren odpadních vod a nebo šedé vody z domácností.Podívejte se na video.

22. 11. 2012

Chcete vědět jak funguje domovní čistírna odpadních vod?

Podívejte se na video, kde jsou popsány jednotlivé části ČOV a popis technologie.

15. 11. 2012

Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich

Šedá voda dostala svoje pojmenování podle nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů apod.

8. 11. 2012

Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v české republice

S postupujícím pokrokem ve vývoji membránových (MBR) technologií roste úměrně tomu i množství aplikací využívající tento druh separační technologie. Pro své nesporné výhody byly membránové moduly osazovány ve větším měřítku doposud především do technologických linek zpracovávajících odpadní vody odcházející z průmyslových podniků. V současné době se však přikročilo k jejich aplikaci ve stále větší míře i při čištění komunálních odpadních vod.

1. 11. 2012

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Radomyšl

Slavnostní zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod (ČOV) přilákalo více než stovku obyvatel Radomyšle. Přivítání všech přítomných od pana starosty Ing. Luboše Peterky, krátké proslovy významných hostů a slovní seznámení nezasvěcených s tím, co čistírna umí a z čeho se skládá.

25. 10. 2012

Chcete ušetřit? Recyklujte vodu!

Pro větší objemy šedých vod, které jsou produkovány v hotelech, wellness centrech, ubytovnách a bazénech je vhodný systém AS-GW/MARTIN. Jedná se o čistírny kombinující biologické čištění a ultrafiltraci. Velikostní řady se dodávají od 4 000 l šedé vody za den.

18. 10. 2012

Fotokatalytická oxidace a ionizace - technologie k odstranění zápachu

Fotokatalytická oxidace je zvlášť vhodná ke zpracování hodně znečištěných odpadních plynů, např. k odstranění zápachu na čistírnách odpadních vod. Proces ionizace se používá zejména k odstraňování zápachu v prostorách budov, jako jsou sušárny, prostory s kalovými nádržemi, prostory pro duševní práci, v úpravnách odpadních vod, čerpacích stanicích, aj.

11. 10. 2012

Exkurze na kořenové čistírny v Rakousku

V současnosti spolupracujeme na optimalizaci septiků a řešíme dodávky jednotlivých prvků a technických komponentů kořenových čistíren s důrazem na optimalizaci předčištění a způsobech dávkování.

4. 10. 2012

Revize domovní ČOV podle §15a VZ (pro ČOV na ohlášení)

Vzhledem k tomu, že jsem byl požádán a vzhledem k tomu, že vlastním pověření vydané MŽP k této činnosti – stejně jako další 3 kolegové z naší firmy – tak jsem se vydal to poprvé vyzkoušet, abych byl „nachytřený“ a abych věděl, jak taková revize domovní čistírny odpadních vod realizované na ohlášení probíhá v praxi. Jen pro informaci – revize by měla proběhnout minimálně jednou za dva roky.

27. 9. 2012

Využití energie z odpadních vod

Touto problematikou úspor se začíná zabývat více firem, v ČR např. firma ASIO, spol. s r.o. a jedná se o velmi širokou problematiku, pokud má být pojata komplexně. V podstatě jde o nový přístup k čištění odpadních vod, kdy vedle samotného čištění je na stejnou úroveň kladena i otázka potřeba a využití energie. Což znamená pohled na čištění vod nejenom z hlediska nových procesů úpravy vod (opětovné použití vyčištěné odpadní vody v technologických i jiných procesech, produkce bioplynu) , ale i energetických zisků a jejich zpětného využití k výrobě elektrické energie, tepla nebo i chladu.( tepelná čerpadla, kogenerace, ORC turbíny, absorpční chladiče,..).

20. 9. 2012

Program pro znovuvyužití šedých vod

Recyklace šedé vody pomocí systému AS-GW/AQUALOOP umožňuje velice sofistikované řešení, které kombinuje biologické čištění a ultrafiltraci produkující vysoce kvalitní, hygienicky zabezpečenou procesní vodu pro další využití.

13. 9. 2012

Koncepce energetických úspor, využívání energie a udržitelného rozvoje

Vzrůstající spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání alternativních zdrojů energie. Tento trend můžeme pozorovat ve všech odvětvích průmyslu a výjimkou není ani vodní hospodářství.

6. 9. 2012

Nebezpečí kontaminace podzemní vody

Provzdušňování podzemní vody se ve vodárenství běžně používá jak pro odstranění nežádoucích plynných látek, tak na vysrážení některých rozpuštěných látek pro jejich následné odstranění.

29. 8. 2012

strana: ... 14