Články (20)

Vodohospodářská 50 – 2018

Letošní vodohospodářská padesátka se konala v krásném prostředí hrubojesenického Karlova a už se stává tradicí, že společnost ASIO vždy vyšle na toto podujatie ambiciózní závodní tým.

8. 10. 2018

Změna metodického pokynu a seminář "Problematika revizí domovních čistíren"

Seminář, který se konal začátkem září v Praze na Novotného lávce se zaobíral problematikou ohlášení a revizí domovních čistíren. Výsledkem měly být podněty k této problematice a aktualizace metodického pokynu pro provádění revizí.

24. 9. 2018

Národní koalice pro boj se suchem: Sumář výstupů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) informovalo ve své zprávě o jednání Národní koalice pro boj se suchem.

12. 9. 2018

Nová nerezová nádrž pro pilotní testování

V naší nerezové kovovýrobně jsme pro potřeby pilotního testování navrhli a vyrobili speciální nerezovou nádrž.

28. 8. 2018

Dodávky ČOV v extrémních podmínkách – Tappenkarseehütte

V rámci dodávek speciálních čistíren odpadních vod ve vysokohorských podmínkách byla zrealizována i dodávka pro horskou chatu Tappenkarseehütte v Rakousku.

23. 8. 2018

S ASIEM Vám Velký zápach nehrozí

V letošním roce si v Londýně a celé vodohospodářské komunitě připomínáme událost nazvanou Velký zápach.

16. 8. 2018

Udržitelnost jako hlavní kritérium při rozhodování o způsobu odkanalizování

Rozhodování o vodách je vícekriteriální rozhodování, pokud váha jednoho kritéria je neadekvátní, pak vznikne vadný mentální model a rozhodnutí je pak v praxi nereálné nebo problematické nebo přímo diskriminující.

10. 8. 2018

Využití AS-TTE ROŠTů jako ochrany kořenového systému stromů

Hospodárné řešení ochrany kořenů stromů nabízí systém s využitím AS-TTE ROŠTů, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, jsou robustní a umožňují roznesení tlaků na větší plochu.

17. 7. 2018

Inovativní úpravy odvodňovacího zařízení AS-DEHYDRÁTOR

Obsahem tohoto článku je představení moderní technologie pro odvodňování čistírenských kalů včetně provedených inovativních úpravách pilotní dehydratační jednotky za účelem efektivního a ekonomického provozu odvodňovacího zařízení.

22. 6. 2018

Sucho a jeho eliminace pro soukromou sféru a obce

Stát stále podporuje využití srážkových vod v oblastech, které jsou postiženy suchem, ale nejen – a nabízí následující možnosti podpory.

15. 6. 2018

Polopropustné a propustné zpevněné plochy

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní.

1. 6. 2018

Jak v Německu argumentují pro srážkovou vodu

Dlouhá období sucha, výskyt velkých srážkových událostí, drogy, pesticidy a dusičnany v pitné vodě jsou diskutovaná témata, která se vztahují k našemu životnímu prostředí.

18. 5. 2018

43. ročník zimní vodohospodářské třicítky

43. ročník ZVH 30 se konal v obvyklém čase – třetí lednový víkend a v obvyklých reáliích – na jesenickém Rejvízu. Co ho ovšem činilo výjimečným v tomto roce byla do poslední chvíle nejasná trasa a způsob provedení závodu z důvodu problematických sněhových podmínek.

26. 1. 2018

Ostrovní dům AS-ISLAND

I když se snažíme žít co možná nejekologičtěji, bez určitých technických vymožeností se prostě neobejdeme, a ani většinou nechceme.

22. 12. 2017

Možnosti řešení zápachu ve výrobnách a v kanalizaci

Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a kterému je věnováno více pozornosti, a to zejména v zemích západní Evropy.

1. 12. 2017

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Největší výzvou při řešení domovních a malých čistíren odpadních vod je najít řešení pro objekty, které jsou nepravidelně obývané. Biologické čištění, zejména aktivace, je obvykle citlivé na změny v zatížení. Řešení pak spočívá v hledání vhodné technologie (SBR, MBR, vertikální biofiltr) méně závislé na rovnoměrnosti, vyrovnání průtoku nebo dávkování substrátu, anebo oddělení některého typu odpadních vod, obvykle moči.

17. 11. 2017

Ekonomické, sociální a ekologické hranice při stanovení způsobu odkanalizování území

… aneb jak i Němci přes udržitelnost k rozumu přišli.

3. 11. 2017

WATEC Israel 2017

Je oficiálním názvem výstavy, jejíž návštěvou vyvrcholila tradiční mise českých vodohospodářských firem pod záštitou ministerstev a velvyslanectví státu Izrael.

19. 10. 2017

Víte, že havarijní únik vody je nejčastější pojistná událost?

Možná se to stalo už i Vám. Ráno odejdete do zaměstnání a po návratu zjistíte, že máte vytopený dům.

31. 8. 2017

Likvidace zápachu na ČOV Ivančice - Od záměru k realizaci za 18 měsíců

Ivančická čistírna odpadních vod (ČOV) prošla v letech 2011 – 2012 zásadní rekonstrukcí, která zajistila navýšení kapacity a zlepšení kvality čištění odpadních vod z Ivančic a také Oslavan, které byly na ČOV nově připojeny.

22. 8. 2017

strana: 4 ...