Články (20)

S ASIEM Vám Velký zápach nehrozí

V letošním roce si v Londýně a celé vodohospodářské komunitě připomínáme událost nazvanou Velký zápach.

16. 8. 2018

Udržitelnost jako hlavní kritérium při rozhodování o způsobu odkanalizování

Rozhodování o vodách je vícekriteriální rozhodování, pokud váha jednoho kritéria je neadekvátní, pak vznikne vadný mentální model a rozhodnutí je pak v praxi nereálné nebo problematické nebo přímo diskriminující.

10. 8. 2018

Využití AS-TTE ROŠTů jako ochrany kořenového systému stromů

Hospodárné řešení ochrany kořenů stromů nabízí systém s využitím AS-TTE ROŠTů, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, jsou robustní a umožňují roznesení tlaků na větší plochu.

17. 7. 2018

Inovativní úpravy odvodňovacího zařízení AS-DEHYDRÁTOR

Obsahem tohoto článku je představení moderní technologie pro odvodňování čistírenských kalů včetně provedených inovativních úpravách pilotní dehydratační jednotky za účelem efektivního a ekonomického provozu odvodňovacího zařízení.

22. 6. 2018

Sucho a jeho eliminace pro soukromou sféru a obce

Stát stále podporuje využití srážkových vod v oblastech, které jsou postiženy suchem, ale nejen – a nabízí následující možnosti podpory.

15. 6. 2018

Polopropustné a propustné zpevněné plochy

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní.

1. 6. 2018

Jak v Německu argumentují pro srážkovou vodu

Dlouhá období sucha, výskyt velkých srážkových událostí, drogy, pesticidy a dusičnany v pitné vodě jsou diskutovaná témata, která se vztahují k našemu životnímu prostředí.

18. 5. 2018

43. ročník zimní vodohospodářské třicítky

43. ročník ZVH 30 se konal v obvyklém čase – třetí lednový víkend a v obvyklých reáliích – na jesenickém Rejvízu. Co ho ovšem činilo výjimečným v tomto roce byla do poslední chvíle nejasná trasa a způsob provedení závodu z důvodu problematických sněhových podmínek.

26. 1. 2018

Ostrovní dům AS-ISLAND

I když se snažíme žít co možná nejekologičtěji, bez určitých technických vymožeností se prostě neobejdeme, a ani většinou nechceme.

22. 12. 2017

Možnosti řešení zápachu ve výrobnách a v kanalizaci

Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a kterému je věnováno více pozornosti, a to zejména v zemích západní Evropy.

1. 12. 2017

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Největší výzvou při řešení domovních a malých čistíren odpadních vod je najít řešení pro objekty, které jsou nepravidelně obývané. Biologické čištění, zejména aktivace, je obvykle citlivé na změny v zatížení. Řešení pak spočívá v hledání vhodné technologie (SBR, MBR, vertikální biofiltr) méně závislé na rovnoměrnosti, vyrovnání průtoku nebo dávkování substrátu, anebo oddělení některého typu odpadních vod, obvykle moči.

17. 11. 2017

Ekonomické, sociální a ekologické hranice při stanovení způsobu odkanalizování území

… aneb jak i Němci přes udržitelnost k rozumu přišli.

3. 11. 2017

WATEC Israel 2017

Je oficiálním názvem výstavy, jejíž návštěvou vyvrcholila tradiční mise českých vodohospodářských firem pod záštitou ministerstev a velvyslanectví státu Izrael.

19. 10. 2017

Víte, že havarijní únik vody je nejčastější pojistná událost?

Možná se to stalo už i Vám. Ráno odejdete do zaměstnání a po návratu zjistíte, že máte vytopený dům.

31. 8. 2017

Likvidace zápachu na ČOV Ivančice - Od záměru k realizaci za 18 měsíců

Ivančická čistírna odpadních vod (ČOV) prošla v letech 2011 – 2012 zásadní rekonstrukcí, která zajistila navýšení kapacity a zlepšení kvality čištění odpadních vod z Ivančic a také Oslavan, které byly na ČOV nově připojeny.

22. 8. 2017

Čeští vědci vyvinuli unikátní domovní čistírnu šedé vody

Moderní zařízení schopné vyčistit v budovách tzv. šedou vodu vyvinuli výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně. S inovací, která vznikla úspěšnou spoluprací akademiků s vývojáři ze společnosti ASIO, hodlají dobýt světový trh. Informuje o tom Technologická agentura ČR.

17. 8. 2017

Úpravna vody pro zkušebnu praček Alliance Laundry CE s.r.o

Naše firma realizovala zakázku pro firmu Alliance Laundry CE s.r.o. Tato firma se zabývá výrobou praček a můžete jí znát pod názvem Primus.

23. 6. 2017

Decentrál, stále nechtěné dítě…

Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž toalety jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích.

9. 6. 2017

Hospodaření se srážkovými vodami

Srážkové vody, respektive řešení likvidace vod odváděných ze střech a zpevněných ploch, jsou stále diskutovanější součástí řešení každého objektu.

19. 5. 2017

Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod

Nejen v ČR, ale i ve světovém měřítku je snaha o snížení provozních nákladů u komunálních čistíren odpadních vod pomocí energetické optimalizace. Provádí se benchmarking, který vyústí v zavedení úsporných opatření, čehož se uplatňuje pro větší čistírny (desítky tisíc EO a větší). Nás cíl je zaměřit se na menší čistírny odpadních vod (pod 10 000 EO), kde vytvoříme jak novou typovou modulární čistírnu odpadních vod, tak nabídneme optimalizační scénáře pro rekonstrukce již postavených čistíren.

28. 4. 2017

strana: ... 5 ...