Články (20)

Čeští vědci vyvinuli unikátní domovní čistírnu šedé vody

Moderní zařízení schopné vyčistit v budovách tzv. šedou vodu vyvinuli výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně. S inovací, která vznikla úspěšnou spoluprací akademiků s vývojáři ze společnosti ASIO, hodlají dobýt světový trh. Informuje o tom Technologická agentura ČR.

17. 8. 2017

Úpravna vody pro zkušebnu praček Alliance Laundry CE s.r.o

Naše firma realizovala zakázku pro firmu Alliance Laundry CE s.r.o. Tato firma se zabývá výrobou praček a můžete jí znát pod názvem Primus.

23. 6. 2017

Decentrál, stále nechtěné dítě…

Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž toalety jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích.

9. 6. 2017

Hospodaření se srážkovými vodami

Srážkové vody, respektive řešení likvidace vod odváděných ze střech a zpevněných ploch, jsou stále diskutovanější součástí řešení každého objektu.

19. 5. 2017

Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod

Nejen v ČR, ale i ve světovém měřítku je snaha o snížení provozních nákladů u komunálních čistíren odpadních vod pomocí energetické optimalizace. Provádí se benchmarking, který vyústí v zavedení úsporných opatření, čehož se uplatňuje pro větší čistírny (desítky tisíc EO a větší). Nás cíl je zaměřit se na menší čistírny odpadních vod (pod 10 000 EO), kde vytvoříme jak novou typovou modulární čistírnu odpadních vod, tak nabídneme optimalizační scénáře pro rekonstrukce již postavených čistíren.

28. 4. 2017

Fotokatalytická dezodorizace – na cestě od nové metody k respektované technologii v provozu ČOV

V příspěvku jsou popsány složky zápachu, některé způsoby čištění vzduchu a na konkrétním případě čištění vzduchu na ČOV (čistírně odpadních vod) je rozebrán rozhodovací proces se zohledněním všech požadavků a nákladů.

14. 4. 2017

Řešení intenzivně navštěvovaného objektu v krasovém území

Příspěvek se zabývá problematikou nakládání s odpadními vodami u objektů v krasovém území – v podstatě jde o řešení úlohy typu „ostrovní dům“, navíc se značně nerovnoměrným provozem, a ještě k tomu na exponovaném místě, na místě se zvýšenou ochranou životního prostředí, kde je možné přímé ovlivnění cenných krasových útvarů.

31. 3. 2017

Z odpadů surovinami aneb: “Nemusí pršet, jen když kape”

Tento příspěvek má za cíl stručně shrnout výsledky získané během řešení projektu "Z odpadů surovinami" na kterém pracovalo konsorcium firem ASIO spol. s.r.o. a PROJEKTY VODAM s.r.o. spolu s Botanickým ústavem Akademie věd České republiky.

24. 2. 2017

42. ročník zimní vodohospodářské třicítky

Už tradičně se nejlepší sportovci naší společnosti zúčastňují běžkařského závodu pořádaného Povodím Odry pod názvem „Zimní vodohospodářská třicítka“.

2. 2. 2017

Zasakování vyčištěných vod a jak ho prakticky vyřešit co nejlépe pro uživatele

Jsou lokality, kde zasakování vyčištěných vod je jednoznačně nejekonomičtější řešení pro uživatele. Někdy je to i bezproblémová varianta pro úřad, někdy naopak a tak pár slov k tomu jak optimálně postupovat abychom si ušetřili nervy a peníze.

20. 1. 2017

ČOV Nabeghlav v Gruzii – HSBR 250

Čistírna odpadních vod v Nabeghlavi v Gruzii je jednou z právě uskutečněných realizací čistíren odpadních vod typu HSBR.

13. 1. 2017

Využití tepla z šedých vod k ohřevu TUV

Úspory. Magické slovo posledních let, které hýbe stavebnictvím, energetikou a po-slední dobou i obory vodního hospodářství.

30. 12. 2016

Blíží se konec roku … aneb OZO jsou na cestách

I když se domovní čistírny odpadních vod povolují na ohlášení celý rok, tak nejvíce revizí se naskládá v listopadu a prosinci v době, kdy začíná mrznou a padat sníh.

16. 12. 2016

Recyklace vody v praxi ... aneb závěr projektu DEMOWARE

V chladném a deštivém počasí se na konci listopadu, ve francouzské oblasti Vendée, uskutečnilo závěrečné setkání projektu DEMOWARE.

7. 12. 2016

Odstranění zápachu z kanalizačních šachet: Případová studie Ivančice

Provozovatelé čistíren odpadních vod a kanalizačních řadů se často potýkají se stížnostmi občanů ve vztahu k zápachu, a to zejména tam, kde je tlaková kanalizace a odpadní voda je čerpána.

2. 12. 2016

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa… aneb jak z toho ven

V Praze a Brně proběhly, v režii firmy ASIO, spol. s r.o., dva semináře. Tradičně na nich byl sklenkou sektu přivítán nový hydrologický rok. Jednalo se již o 24. ročních podzimních seminářů.

16. 11. 2016

Chytrá obec ... aneb aktuální stav decentrálu v ČR

V České republice došlo pomalu i na řešení odkanalizování menších obcí nebo částí větších aglomerací, jejichž odkanalizování je spojeno s většími technickými problémy.

9. 11. 2016

Quo vadis, vodo?

Problém „voda“ je starý jako lidstvo samo. Buď lidstvo řeší přebytek vody (vzpomeňme jen několika povodňových událostí v ČR na přelomu století) nebo naopak nedostatek vody, což je problematika rezonující naší společností právě teď, po několika na srážky chudších letech.

25. 10. 2016

Ostrovní dům

Žijeme v době, kdy si na jedné straně podávají ruku rostoucí nároky na kvalitní bydlení, na straně druhé pak technický pokrok, inovace a moderní pohled na rozumné využívání přírodních zdrojů.

21. 10. 2016

Zápach v roce 2016 ... vedly kroky politiků a občanů ke změně přístupu?

Téma zápachu se díky iniciativě obcí a občanských sdružení, a také díky vypsání dotačního titulu na řešení problémů s obtěžujícím zápachem, dostalo do popředí zájmu provozovatelů, politiků a občanů.

5. 10. 2016

strana: ... 5 ...