ČOV Újhartyán - Kakucs

ČOV Újhartyán Kakucs je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru z území obcí Újhartyán a Kakucs. Součástí kanalizačního systému je několik čerpacích stanic. Na ČOV přitéká voda z posledních čerpacích stanic z obou obcí samostatnými výtlačnými potrubími…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                 Kakucs, Maďarsko
Investor:                           Újhartyán Város Önkormanyzata
Dodavatel technologie:       ASIO, spol. s r.o.
Dodavatel stavební části:   Hydrocomp mélyépító KFT
Termín realizace:              06/2015-12/2015

Účel realizace (stavby)
ČOV Újhartyán Kakucs je určena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru z území obcí Újhartyán a Kakucs. Součástí kanalizačního systému je několik čerpacích stanic. Na ČOV přitéká voda z posledních čerpacích stanic z obou obcí samostatnými výtlačnými potrubími.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:         900 m3/d
Maximální hodinový nátok:     122 m3/h

Znečištění
BSK5:    467 kg/d
CHSK:  1090 kg/d
NL:       428 kg/d
Ntot:      109 kg/d
Ptot:      15,5 kg/d

Požadované garantované hodnoty
Počet EO:   7784
BSK5:       25 mg/l
CHSK:      75 mg/l
NL:          35 mg/l
Ntot:         25 mg/l
Ptot:           2 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická se třetím stupněm čištění a s dezinfekcí. Na vstupu do ČOV je navržena společná jednotka zahrnující odstraňování shrabků s jejich lisováním a separaci písku s jeho odvodněním.  Dále vody natékají do hlavní čerpací stanice. Do ní jsou rovněž zaústěny vody z objektu příjmu svážených vod.

Z čerpací stanice jsou vody čerpány do rozdělovacího objektu, který dělí vody do dvou biologických linek. Každá biologická linka se skládá ze samostatné denitrifikační a nitrifikační nádrže a nádrže dosazovací. Z obou dosazovacích nádrží biologicky vyčištěná voda natéká do společné kontaktní nádrže, kam je dávkováno chemické činidlo pro dezinfekci vyčištěné odpadní vody. Dále voda protéká přes třetí stupeň čištění, zde zastoupený mikrosítem s průlinou 40 mikrometrů.

Přebytečný kal z procesu biologického čištění odpadních vod je odtahován separátně z každé z biologických linek a odvodňován na dehydrátoru s každodenním provozem. Dalším stupněm zpracování kalu je jeho kompostace.