Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem pro malé obce

Projekt „Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem pro malé obce“ s pracovním názvem Satturn, byl řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TANDEM v letech 2008 – 2010.

Cílem projektu byl výzkum, vývoj a následné experimentální ověření funkčního vzorku decentralizovaného čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na zkušebním projektu realizovaném ve Zlínském kraji.

Systémy decentralizovaného čištění se rozvíjejí a jsou moderním trendem řešení čištění odpadních vod. Jejich specifikem oproti centralizovanému čištění jsou zpravidla nízké investiční a provozní náklady, nicméně zpravidla se u nich vyskytují častěji provozní problémy a poruchy vyžadující další péči. Centralizovaný telemetrický systém řízení umožňuje automatizaci kontroly, odstraní problémové body a odhalí včas poruchy a nestandardní stavy na monitorovaných čistírnách.

Projekt definoval provozní stavy malých čistíren odpadních vod a popsal způsob monitoringu těchto stavů při různě složitých variantách návrhu jak z ekonomického, tak z technického hlediska. V projektu byla dále vybudována architektura monitorovacího systému s koncepčním řešením předpokládajícím telemetrické stanovení kontroly stavů na čistírně tak, aby sledování provozních funkcí a parametrů čistírny optimálně vystihovalo efektivitu čisticího procesu a současně umožnilo dálkové řízení základních procesů.

Koordinátorem projektu byla společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. Dalšími představiteli podnikové sféry podílejících se na řešení projektu byly společnosti ASIO, spol. s r. o.Vysoké učení technické v Brně zastupovalo akademickou sféru.Získejte informace o produktu

  • Mobil:
  • E-mail: