Dekantační odstředivky

Photo: Dekantační odstředivky

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Ondřej Unčovský
Ing. Ondřej Unčovský
Tel.: 548 428 160
Mobil: 606 098 673
E-mail: uncovsky@asio.cz

Dekantační odstředivky slouží pro oddělování pevných a suspendovaných částic z kapalin. Své široké uplatnění nacházejí v čistírnách odpadních vod, potravinářském a chemickém průmyslu či zemědělství. V oblasti separace nabízíme nejen samotné dekantační odstředivky vlastní výroby, ale také následný servis včetně servisu zařízení jiných výrobců.

Technický popis dekantační odstředivky:

 • Hlavní součásti: 2 souosé, kónicko-válcové bubny se souhlasným smyslem otáčení, avšak vzájemnou diferencí otáček.
 • Pohon: elektromotor přes speciální převodovku, která zajišťuje diferenci otáček obou bubnů, nebo trojfázové motory řízené frekvenčními měniči.
 • Součást zařízení: ovládací rozvaděč s prvky ovládání a ochrany.

7 výhod dekantačních odstředivek

 • Nízká poruchovost – zařízení bez zbytečných vedlejších funkcí.
 • Rychlý servis (výjezd techniků v ČR do 48 hodin), včetně servisu zařízení jiných výrobců.
 • Malá zastavěná plocha.
 • Minimální provozní náklady (minimální obslužnost, minimální údržba = brzká ekonomická návratnost).
 • Vysoká sušina odvodněného kalu.
 • Vysoká flexibilita provozu i při měnících se charakteristikách kalu.
 • Individuální přístup – řešení na míru.

Popis funkce dekantační odstředivky

1. Kal vstupuje do rotojucího bubnu odstředivky nátokovou trubkou.
2. Díky odstředivé síle je suspenze přemístěna na plášť vnějšího bubnu – oddělení částic o vyšší měrné hmotnosti a jejich usazení na stěně bubnu.
3. Šnek s rozdílnými otáčkami oproti vnějšímu bubnu posouvá částice směrem ke kuželové části vnějšího bubnu.
4. Částice jsou vyneseny nad hladinu a vlivem odstředivé síly odvodňovány.
5. Šnek vyhrnuje odvodněný sediment k výletovým otvorům, kde vypadává do výsypky.
6. Nečistot zbavená kapalina (fugát) přetéká do sběrače, který je obvykle připojen na potrubní systém.

Přehled modelů

dekantační odstředivky - přehled modelů

Mobilní dekantační odstředivka

K odvodňování kalů přímo tam, kde vznikly, se nejlépe hodí mobilní dekantační odstředivka.

 • Její použití je optimální k obsluze více menších čistíren odpadních vod bez odvodňovacích zařízení na kalových koncovkách nebo k řešení jednorázových či občasných potřeb klientů.
 • Kapacitně vhodné řešení pro 1500 – 5000 EO.
 • 2-motorové provedení umístněné na přívěsu společně s s flokulační stanicí vybavenou potřebnými čerpadly, potrubím a dopravníky včetně elektroniky.
 • Nabízíme prodej nebo krátkodobý či dlouhodobý pronájem.

Servis dekantačních odstředivek

Díky jednoduché a robustní konstrukci budete servis dekantačních odstředivek potřebovat opravdu výjimečně. S naší technickou pomocí
a diagnostikou lze většině kolizních situací předcházet. V případě poruch nebo závad provádíme odborné opravy podle rozsahu buď přímo u zákazníků, nebo ve specializovaných dílnách našeho výrobního závodu.

Garantujeme výjezd našeho specialisty do 48 hodin od nahlášení závady.
Náš servis a opravy nabízíme i provozovatelům dekantačních odstředivek jiných výrobců. K překlenutí delšího času potřebného k opravě nabízíme zákazníkům možnost využít naše mobilní odvodňovací zařízení, které po dobu nezbytného servisu nebo opravy plně nahradí stávající porouchanou dekantační odstředivku.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required