Blokové domovní úpravny vod AS-AQFA BLOCK

Photo: Blokové domovní úpravny vod AS-AQFA BLOCK

Kontaktní osoby

Photo: David Šlezinger
David Šlezinger
Tel.: 548 428 154
Mobil: 721 946 783
E-mail: slezinger@asio.cz

Úpravny vod pro domácnosti AS-AQFA BLOCK jsou několikastupňové systémy, které upravují vodu tak, aby splňovala parametry dané vyhláškou 252/2004 Sb. a aby senzoricky - chuťově a pachově vyhovovala uživateli. 

  • AS-AQFA BLOCK V komplexní blokové úpravny pro domácnosti napojené na veřejný vodovodní řád
  • AS-AQFA BLOCK S komplexní blokové úpravny pro připojení na vlastní studnu nebo vrt

Při připojení domácnosti k veřejnému vodovodu je situace jednodušší, jelikož provozovatelé veřejných vodovodů jsou povinni dodržovat parametry pitné vody uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Problematická může být však tvrdost vody, citlivost osob na volný chlor a nerozpuštěné látky, které se mohou vyskytovat v potrubí. Blokové úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK V řeší kombinace možností a usnadňují výběr komplexního systému.

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK V

Při napojení domácnosti na vlastní studnu nebo vrt je množství různých kontaminantů velmi široké. Blokové úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK S řeší nejčastěji kombinace úpravy vod. V závislosti na typu odstraňuje nerozpuštěné látky, železo, mangan, dusičnany s tvrdostí vody a dezinfekcí vody.

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK S

AS-AQFA BLOCK V L - pro připojení menší domácností na veřejný vodovod     

Pro menší domácnosti napojeny na veřejný vodovod jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK V L /rodinné domy, byty / pro 2 - 3 EO  Q den = 0.45 m3/d. 

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK V L

AS-AQFA BLOCK V XL - pro připojení větších domácností na veřejný vodovod

Pro větší domácnosti napojené na veřejný vodovod jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK V XL /rodinný domy, byty / pro 3 - 6 EO  Q den= 0.6 m3/d

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK V XL

Limitní parametry upravované vody: tvrdost 7 mmol/l

AS-AQFA BLOCK S L - pro připojení menších domácností na studnu (vrt)
Pro menší domácnosti napojené na studnu jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK S L /rodinné domy / pro 2 - 3 EO   Q den = 0.45 m3/d  

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK S L

AS-AQFA BLOCK S XL - pro připojení větších domácností na studnu (vrt)
Pro větší domácnosti napojené na studnu jsou vhodné blokové úpravny vody AS-AQFA BLOCK S XL /rodinné domy/ pro 3 - 6 EO   Q den = 0.6 m3/d  

Úpravny vody pro domácnosti AS-AQFA BLOCK S XL

Limitní parametry upravované vody: ekvivalent železa = 1 mg/l, tvrdost 7 mmol/l , dusičnany 100 mg/l, minimální tlak vody 3 bar, průtok čerpadla (domovní vodárny) 3.5 m3/h. Pro vhodnost instalace je vždy nutné posouzení dle rozboru vody.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required