MEMCON

Projekt „Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací“ s pracovním názvem MEMCON je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v letech 2019-2021 z 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Hlavním řešitelem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a spoluřešitelem projektu firma ASIO TECH spol. s r.o.

Cílem projektu je řešení problematiky odpadních membránových koncentrátů pomocí nové modulární mobilní elektrochemické jednotky. Účelem podpory je snížit provozní náklady na zpracování vybraných koncentrátových odpadních vod a zároveň docílit vyšší kvality a vodnatosti vodních recipientů. Záměrem je vyvinout a otestovat v laboratorním a následně poloprovozním měřítku modulární elektrolyzér (složený z porézní katody, separátoru a anody pro pokročilé oxidační procesy). Dílčím cílem projektu bude výstavba nového elektrolyzéru a následně kritické zhodnocení provozu v parametrech CAPEX, OPEX, footprint a layout a v kontextu čištění průmyslových odpadních vod.

Typičtí uživatelé výsledků jsou provozovatelé s produkcí odpadních vod s nejen membránovým čištěním (galvanický průmysl, oplachové vody, automobilový průmysl atd.). Likvidace koncentrátu a špatně oxidovatelným organických látek je dnes řešena odvozem, zatím co navrhované řešení umožňuje zpracování přímo na místě. Tím dojde ke snížení provozních nákladů provozovatelů.Získejte informace o produktu

  • Mobil:
  • E-mail: