ČOV PZV a srážení fosforu

12. 5. 2016, Jarmila

Když teď podle nového nařízení pro vypouštění do podzemních vod jsou nižší požadavky na fosfor, můžu jako PZV čistírnu na ohlášení použít čistírnu, která byla certifikována se srážením fosforu, ale modifikovanou tak, že by tam to srážení nebylo, bude pak taková ČOV bez srážení fosforu brána při kontrole OZO jako vyhovující? Bylo by možné takovou ČOV (PZV ale modifikovanou na ČOV bez srážení, ale neověřenou zkouškou typu) dát do projektu na základě prohlášení výrobce pro použití do vsaku?

Odpověď

12. 5. 2016

1) Pokud jdu na ohlášení, pak pracuji s dokumenty výrobce a hodnoty požadované Povodím mne v podstatě nezajímají. Tak že použijí pro zásak PZV čistírnu... Pokud ji má výrobce odzkoušenou jen se srážením (pokud neměl na zkušebně dvě čistírny, tak má určitě jen se srážením) a tím pádem by tam měl dodat to, co měl na zkušebně a v době kontroly OZO by tam měla být funkční tato čistírna... tj. včetně dávkování i když to je nelogické – tj. hledal bych čistírnu, která splňuje PZV a nemá dávkování a pak bude všechno po všech stránkách OK. Teď si dovolím malou reklamu – my například takovou máme připravenou – během května budeme mít na stránkách AS-IDEAL PZV (kdybyste chtěla, pošleme podklady už i teď). No a pak je možný ještě jeden postup – ke kterému nenavádím, ale asi bude v praxi častý - dodat ČOV s dávkováním a to zapnout jen na revizi, i když POZOR !!!! ono to dávkování má vliv nejen na fosfor, ale i na BSK a CHSK, které také vylepšuje ... a tak by správně mělo jet pořád, pokud bychom chtěli být přesní a vyhovovat smyslu toho požadavku - mít tam certifikovanou ČOV na PZV. Závěr: Použít ČOV, která splňuje nové PZV i bez dávkování a má na to zkoušku typu (na štítku by mělo být uvedeno, zda té hodnoty na Pcelk (ale vlastně všech hodnot) bylo dosaženo s použitím srážení nebo bez. 2) Pokud jdu cestou klasické vodoprávky a nakládáním s vodami… Tak pak je rozhodující garance výrobce – a tam výrobce klidně může garantovat fosfor a další hodnoty i pro stav bez srážení (i když vlastní zkouška typu byla s použitím srážení) a to na základě svých zkušeností, vlastních zkoušek nebo výpočtů… tam je zkouška typu jen podpůrný materiál, z kterého sice vychází, ale jinak co se týká garancí hodnot závazný není. Tak že jako projektant: Když chcete jít na ohlášení, pak musíte použít ČOV vyhovující PZV a) má certifikovanou funkci bez srážení a tím pádem bude vhodné použít ČOV bez srážení (u nás např. AS-IDEAL PZV) b) má certifikovanou funkci se srážením a tím pádem bude muset být v projektu i to srážení, i když je to z hlediska funkce ne právě ideální (u nás by to byla např. AS-KLARO PZV) nebo pak na klasickou vodoprávku a pak záleží na tom, co Vám bude ochoten garantovat výrobce (i mimo štítek), tam stejně musíte garantovat vy, že to vyhoví NV a asi i BATům – no a podle toho navrhnout ČOV. Z našich výrobků by tomuto požadavku vyhovovaly např. c) dokonce i AS-VARIOcomp K – podle mne v pohodě splní i BAT (i když zatím nevíme, jaké budou ty nové) – to je ten případ, kdy nemáme zkoušku typu na amoniak nebo dusík, ale jako výrobci Vám něco takového budeme garantovat… Tak že shrnuto: - na ohlášení bych šel do ČOV typu viz náš AS-IDEAL PZV (a zbytečně bych tam srážení netahal) – určitě nejméně problematické řešení po stránce legislativy - na vodoprávku bych šel např. s naším AS-VARIOcomp K – nechal si od nás potvrdit účinnost na to co nemáme změřeno oficiálně (ale jen neoficiálně) – jinak viz naše prohlášení (určitě nejlevnější řešení) http://www.asio.cz/cz/cistirny-odpadnich-vod http://www.asio.cz/download/_/520/dcov---rozhodovaci-tabulky.pdf (pozor je to dvoustránkový dokument – na první stránce jsou ČOV do vod povrchových, na druhé pak ČOV na zasakování)

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?