ČOV x kanalizace ... nařízení obcí

19. 12. 2017, Tomáš

Dobrý den chtěl bych zalévat odpadní vodou z domovní čistírny odpadních vod, ale obec mně nutí připojit se na kanalizaci. Mohu to odmítnout a jestli ano tak jaký zákon to umožnuje? Děkuji za odpověď.

Odpověď

19. 12. 2017

Vážený pane Tomáši, bohužel v tomto případě jste podle související platné legislativy povinen (pokud je to technicky možné) napojit se na veřejnou kanalizaci, další věcí je, že závlaha vyčištěnou vodou není finální likvidací vyčištěných vod, protože závlaha je možná pouze ve vegetačním období, napojení na kanalizaci je tedy žádoucí. Otázkou je druh veřejné kanalizace, postoj správce kanalizace resp. obce a odboru životního prostředí. Dle těchto vstupních údajů existují tyto možnosti. Pokud se jedná o stoku jednotné kanalizace (kam se odvádějí vyčištěné odpadní vody) a domovní ČOV budete na svém pozemku muset mít, zpravidla není ze strany správce kanalizace námitek proti snížení vypouštěného množství přečištěných vod tím, že za ČOV umístíte nádrž na vyčištěnou vodu s přepadem do kanalizace, ze které ve vegetačním období odebíráte vody pro závlahu. Další věcí ale je, že závlaha vyčištěnou vodou je považována za jejich vsakování a jako takové musí být podloženo hydrogeologickým posudkem a povoleno odborem životního prostředí. Pokud se jedná o splaškovou kanalizaci (kam se odvádějí nepřečištěné odpadní vody), na kterou byste se měl napojovat, pak by mohl problém vzniknout i za předpokladu napojení se na kanalizaci přepadem z nádrže, správce by toto nemusel schválit z důvodu zatížení centrální ČOV již vyčištěnou vodou, a ČOV jako taková by byla jen velmi obtížně povolitelná. Výsledkem tedy je že napojení na kanalizaci bude pravděpodobně nezbytné a případná možnost závlahy vyčištěnou vodou bude záviset na konkrétní výše uvedené možnosti. S pozdravem Ing. Jan Vacek

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?