amoniakální dusík překračuje limit stanovený v rozhodnutí

30. 11. 2016, Borek

Vážený pane Plotěný,

v souladu s rozhodnutím jsme zajistili rozbory předčištěné vody z DČOV (Brno-Řečkovice). Hodnota amoniakálního dusíku překračuje limit stanovený v rozhodnutí. Co můžeme udělat pro zlepšení parametru? Děkuji za odpověď.

Odpověď

30. 11. 2016

Vážený pane Borku,

z hlediska funkce domovní ČOV jsou ty hodnoty stále perfektní, a to i když ta hodnota amoniakálního dusíku je mírně vyšší (o 6 tisícin gramu) _ viz zaslané podklady … tj. nebyl bych z toho nějak nervózní a asi nemá ani smysl s tím nic dělat. Popíšu, na čem ta hodnota závisí a z toho si odvodíte jak to spravit, nebo bychom se případně stavili … ale to má smysl, až když nebudete úspěšní. Odstranění amoniakálního dusíku souvisí s absolutním množstvím tzv. nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu. Tak že čím více kalu, tím lépe (tak že se snažte mít v čistírně co nejvíce kalu – po půlhodinové sedimentaci ve válci víc než 50 % objemu). Platí také logicky to, že čím více kalu, tím je vyšší stáří kalu a tím je i větší procento nitrifikačních bakterií, protože ty nitrifikační bakterii rostou pomaleji než ostatní. Tak že udržovat co nejvíc kalu (vloček) v systému a co nejdéle neudělat nějakou chybu v provozování. Ta příčina může být tedy v následujících situacích: - v systému je málo kalu, - kal může být mladý (s malým obsahem nitrifikačních bakterií) tj. právě narostly po nějaké příhodě – buď velkém odkalení, nebo třeba po tom, co byl vytrávený nějakým zásahem (např. nějakým čisticím prostředkem)… a tak třeba stačí jen počkat pár dní, - nebo se mohlo stát, že ten vzorek byl odebraný v nevhodnou dobu – nateklo zrovna nějaké větší množství např. moči a ještě se nestačilo rozložit – tj. někde stačí odebrat vzorek hned ráno před ranní špičkou, nebo třeba až kolem poledne ... (neodebírat hned po ranní špičce).

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?