čistírna AS-VARIOcomp 5 K po novele vodního zákona

20. 5. 2016, Tomáš

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jestli bude čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5 K vyhovovat i požadavkům po novele vodního zákona? V současné době stavím novostavbu RD. V obci je kanalizace, ale v místě stavby není a dlouho nebude. Uvažuji o ČOV. Jak jsem zaregistroval je připravená novela vodního zákona, která má zpřísnit limit pro čištění. Tato čistírna vyhoví, nebo se ještě bude muset dokoupit nějaké další dočištění?

Odpověď

20. 5. 2016, Správce

Nový zákon na parametry pro vypouštění u domovních ČOV vliv mít nebude. A příslušná nařízení vlády jsou již na světě a požadavky pro domovní ČOV se asi tak rychle nezmění. Tak že se z nich dá vycházet. Rozhodující je kam se bude vypouštět a jakou formou budete žádat o povolení. Klasické vodoprávní řízení: V případě, že o povolení budete žádat na dočasnou dobu, tak se dá předpokládat, že to bude řešeno formou klasického vodoprávního řízení a budete se řídit Povolením k nakládání s vodami - pro tento případ je AS-VARIOcomp 5K – vyhovující a je možné jej použít, jak pro vypouštění do vod podzemních, tak i povrchových (rozhoduje prohlášení výrobce a to Vám můžeme odpovědně poskytnout i na základě dobrovolně provedených zkoušek na zkušebně) a nemusíte se obávat, že by v dohledné budoucnosti (což je pro Vás asi do připojení na kanalizaci) bylo potřebné něco doplnit. Ohlášení: V případě použití na ohlášení je situace jiná – protože jsme „certifikovali“ a uváděli zařízení na trh ještě před tím, než některé hodnoty byly požadovány, tak je nemáme uvedeny v oficiálním protokole a není tedy ČOV možné na ohlášení použít pro jinou třídu než I (tj. do toků). V případě ohlášení – to je na neomezenou dobu – bychom Vám nabídli nově připravovanou ČOV AS-IDEAL PZV – která má všechny parametry potřebné pro ohlášení ověřeny podle nových stávajících předpisů. A vzhledem k tomu, že by se povolení vydávalo bez časového omezení, pak by teoreticky tím spíše neměla hrozit v budoucnu žádná změna.