ČOV AS-VARIOcomp 5K - vzorek prostý či dvouhodinový směsný

21. 7. 2017, Josef

Dobrý den,

v kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle §15a, může VÚ stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO. Pokud je ČOV vybavena akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny je možné použití typu vzorku „prostý, "jednorázově odebraný“. Jak se k tomu postavit u ČOV typu AS-VARIOcomp K, který má akumulační prostor v rámci čistírny?

Odpověď

21. 7. 2017, Ing. Karel Plotěný

Celé ustanovení v NV je pro některé čistírny zmatečné (zejména pro ty co mají akumulační prostor již v čistírně nebo jsou SBR) – v období odběru vzorku je obvykle průtok nulový atd. a tak odebírat dvouhodinový vzorek je nesmysl (a to i z jiných důvodů), a tak navrhujeme použít následující myšlenkovou konstrukci: ČOV AS-VARIOcomp K má vyhražený akumulační prostor, ve kterém je zdržení větší než objem vypočítaný z průměrného průtoku a voda odebíraná mamutkou je čerpána z tohoto prostoru (úroveň je dána nátokem do mamutky a tam je již voda vyčištěná a změny v koncentraci znečištění jsou v průběhu hodin minimální a vzorek reprezentativní), odčerpávaná voda – vzorek a jeho hodnocení – jsou tak objektivní pro posouzení funkčnosti čistírny. Dvouhodinovým smíšeným vzorkem by se nedospělo k jinému výsledku – navíc by prakticky nešel často odebrat a takový požadavek by byl nesmyslný.

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?